θέσεις εργασίας: Ο Ε

Ταξινόμηση ανά: συνάφεια - ημερομηνία
Εταιρεία
Περιοχή
Θέσεις εργασίας 1 έως 10 από 29

θέση Συνεργάτη στα Πλαίσια του Ε Π «PROFORBIOMED»

Certh Hellas GR - Ελλάδα
4 ο χλμ. Σύνταξη μελετών εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, διαχείρισης περιβαλλοντικών κινδύνων, διαχειριστικών μελετών, μελετών δασοτεχνικών έργων, δασικής...
7 ημέρες πριν email - περισσότερα...

7 θέσεις στο Πράσινο Ταμείο με απόσπαση

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ Α... - Ελλάδα
είτε αυτοπροσώπως στο πρωτόκολλο της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού του Υ.Π.Ε.Κ.Α. ε) Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία θα βεβαιώνεται ότι τα αναφερόµενα στο Βιογραφικό...
diorismos - 1 ημέρα πριν email - περισσότερα...

Θέση Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - Ελλάδα
Π α ν ε π ι σ τ η μ ι ο ύ π ο λ η , 2 6 5 0 4 Ρ ί ο. 2. Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή....
diorismos - 5 ημέρες πριν email - περισσότερα...

Θέση του προέδρου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και...

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - Ελλάδα
Ο Πρόεδρος του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. (ε) Εισηγείται στο Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α....
diorismos - 11 ημέρες πριν email - περισσότερα...

6 θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ - Ελλάδα
Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι) Αθήνας ανακοίνωσε την πλήρωση των παρακάτω έξι (6) θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π):....
diorismos - 12 ημέρες πριν email - περισσότερα...

Θέση Προέδρου του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - Ελλάδα
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 16 του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το...
diorismos - 13 ημέρες πριν email - περισσότερα...

θέση Συνεργάτη στα Πλαίσια του έργου «–i-student trip»

Certh Hellas GR - Θεσσαλονίκη
( δ) Συµµ ετοχή σ ε ε νέ ρ γ ε ιες π ροβ ο λ ή ς τ ου έργου και σ ε δ ρ ά σ εις δ ηµ ο σ ιότ η τ α ς ,. ( α) Συµ βολή σ τη σ υ γ γ ραφή σ ε ναρ ί ω ν χρ ή σ η ς...
27 ημέρες πριν email - περισσότερα...

Στελέχωση του Περιφερειακού Γραφείου Αττικής της Υπηρεσίας Α...

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - Ελλάδα
ή σε Ο.Τ.Α. ή σε Ο.Τ.Α. β) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, που θα συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση για την πιστότητα του περιεχομένου του....
diorismos - 16 ημέρες πριν email - περισσότερα...

webdeveloper on Joomla

q7host.com - Αγρίνιο
Ο συνεργάτης θα έχει πλήρη υποστήριξη από εμένα καθώς και πρόσβαση στον dedicated server, ftp Κτλ. Το κάθε project θα πρέπει να υλοποιείται το αργότερο σε...
Computerades - 21 ημέρες πριν email - περισσότερα...

Πωλητής / Πωλήτρια - Μεσσηνία, Ηλεία

- Πελοπόννησος
Αγ. H.R. Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας & διαπραγμάτευσης, εργατικότητα, συνέπεια, επαγγελματισμό....
skywalker.gr - 14 ημέρες πριν email - περισσότερα...
Λάβετε δωρεαν ενημερώσεις μέσω email για τα πλέον πρόσφατα θέσεις εργασίας: Ο Ε
Μπορείτε να ακυρώσετε τις ειδοποιήσεις μέσω email οποιαδήποτε στιγμή.
Λάβετε νέες θέσεις εργασίας για αυτήν την αναζήτηση μέσω email - είναι δωρεάν!
Μπορείτε να ακυρώσετε τις ειδοποιήσεις μέσω email οποιαδήποτε στιγμή.
×
Ερώτηση από το Indeed:
Πόσο πιθανόν είναι να συστήσετε το Indeed σε ένα φίλο;
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Καθόλου Πιθανό
Πολύ Πιθανό
Ποια είναι η κύρια αιτία για την βαθμολογία που μας δώσατε;
Ευχαριστούμε για την απάντησή σας.
Κλείσιμο