Αξιολογήσεις

Συνολικά

1,2
Βασισμένο σε 5 αξιολογήσεις
50
40
30
21
14
Ισορροπία Εργασίας/Ζωής
1,3
Αποζημίωση/Παροχές
1,3
Επαγγελματική Σταθερότητα / Εξέλιξη
1,3
Μάνατζμεντ
1,3
Μόρφωση
1,3