Αναρτήστε το βιογραφικό σας - Χρειάζονται μόνο μερικά δευτερόλεπτα

θέσεις εργασίας: Γιατροί Του Κόσμου

Ταξινόμηση ανά: συνάφεια - ημερομηνία
Σελίδα 1 από 68 θέσεις εργασίας

Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ιατρού και μίας (1) θέσης Διερμηνέα...

Γιατροί του Κόσμου
Αθήνα
 • Το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία, στο πλαίσιο του έργου «PHC Αctivities and PSS Αctions in Kara Tepe», το οποίο…

Πρόσκληση Θέσης Εργασίας Συντονιστής Πεδίου

Γιατροί του Κόσμου
Αθήνα
 • Οι Γιατροί του Κόσμου – Ελλάδας (ΓτΚ – Ελλάδας), ιδρύθηκαν το 1990, είναι μία ιατρική, ανθρωπιστική Μη Κυβερνητική Οργάνωση και είναι μέλος του Διεθνούς Δικτύου…

Προκήρυξη θέσης εργασίας Ψυχολόγου

Γιατροί του Κόσμου
Αθήνα
 • Το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία, στο πλαίσιο του έργου «PHC Αctivities and PSS Αctions in Kara Tepe», το οποίο…

Προκήρυξη Θέσης Εργασίας Κοινωνικού λειτουργού

Γιατροί του Κόσμου
Αθήνα
 • Οι Γιατροί του Κόσμου – Ελλάδας (ΓτΚ – Ελλάδας), ιδρύθηκαν το 1990, είναι μία ιατρική, ανθρωπιστική Μη Κυβερνητική Οργάνωση και είναι μέλος του Διεθνούς Δικτύου…

Πρόσκληση για μία (1) θέση Ψυχολόγου με έδρα την Αθήνα σε πρ...

Γιατροί του Κόσμου
Αθήνα
 • Στο πλαίσιο του έργου αυτού με τίτλο «Υποστήριξη του Εθνικού Σχεδίου Απόκρισης COVID-19 για την προστασία των πλέον ευάλωτων πληθυσμών», οι Γιατροί του Κόσμου –…

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη προσωπικο...

Γιατροί του Κόσμου
Ελλάδα
 • Η δομή περιλαμβάνει τη συνέχιση λειτουργίας του Υπνωτηρίου Αστέγων από τους Γιατρούς του Κόσμου στο Δήμο Αθηναίων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΡΓΩΝ (PROJECT OF...

Γιατροί του Κόσμου
Αθήνα
 • Συμμετοχή στην επικοινωνία των αποτελεσμάτων του έργου.
 • Συντονισμός και παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων της ευθύνης του/της με βάση συγκεκριμένους,…

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη νοσηλευτώ...

Γιατροί του Κόσμου
Αθήνα
 • Στο πλαίσιο του έργου «PHC Αctivities and PSS Αctions in Kara Tepe» το οποίο χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, με διάρκεια…

Δημοσίευση Τελικού Πίνακα Κατάταξης Επιλεχθέντων στο Πλαίσιο...

Γιατροί του Κόσμου
Αθήνα
 • Σε συνέχεια της από 19.12.2018 με ΑΠ:505 Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Νοσηλευτικού Προσωπικού για τις Ξενοδοχειακές Δομές Φιλοξενίας ασυνόδευτων…

Δημοσίευση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης Αξιολόγησης Αιτήσεων...

Γιατροί του Κόσμου
Αθήνα
 • Με βάση τα στοιχεία μοριοδότησης που αναφέρονται στην από 5.3.2019 με ΑΠ: 77 Πρόσκληση και μετά από την από 19.03.2019 με ΑΠ: 99 εισήγηση της Επιτροπής…

Λάβετε νέες θέσεις εργασίας για αυτήν την αναζήτηση μέσω email - είναι δωρεάν!