Προσβασιμότητα στην Indeed

Προσβασιμότητα στην Indeed

Βοηθούμε όλους τους ανθρώπους να εργαστούν.

Η Indeed πιστεύει στη δύναμη και τις δυνατότητες των ανθρώπων και προσπαθεί να άρει τα εμπόδια που δυσκολεύουν τους ανθρώπους να βρουν δουλειά. Αυτή είναι η βάση της δέσμευσής μας να διαμορφώσουμε μια προσβάσιμη εμπειρία για όλους τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας. Για να το πετύχουμε αυτό, εκπαιδευόμαστε συνεχώς, αξιολογούμε και εξελίσσουμε τις διαδικασίες και τις προσφορές μας, ώστε να είναι πιο συμπεριληπτικές. Με τον συνδυασμό ειδικών και εργαζομένων που είναι πρόθυμοι να μοιραστούν τις βιωματικές εμπειρίες τους, προχωράμε με ενσυναίσθηση, αναγνώριση της διαθεματικότητας και την επιθυμία να βελτιώσουμε τις ζωές των άλλων.

Η Indeed έχει αναλάβει τη δέσμευση να βοηθήσει όλους τους ανθρώπους να βρουν εργασία και η προσβασιμότητα αποτελεί σημαντικό μέρος της αποστολής μας.

Κάτι περισσότερο από μια λίστα ελέγχου

Η Indeed ακολουθεί τις διεθνώς αποδεκτές Οδηγίες προσβασιμότητας περιεχομένου ιστού (WCAG) που καθορίζουν τις απαιτήσεις για τους σχεδιαστές και τους προγραμματιστές σε σχέση με τη βελτίωση της προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία. Η ψηφιακή συμπερίληψη αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής μας στον τομέα Περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης και ακολουθούμε το πρότυπο WCAG 2.1, Επίπεδο AA στις προσπάθειές μας να σχεδιάσουμε και να αναπτύξουμε προσβάσιμες προσφορές. Δεδομένου ότι βασιζόμαστε στο πρότυπο WCAG 2.1, AA, οι προσφορές μας προσπαθούν συνεχώς να καλύπτουν τις ανάγκες όλων των ανθρώπων, όπως ορίζονται από τον νόμο ADA και την Ενότητα 508.

Ωστόσο, η ομάδα μας στην Indeed αναγνωρίζει ότι οι συμπεριληπτικές εμπειρίες δεν μπορούν να διαμορφωθούν μόνο με βάση μια λίστα ελέγχου. Στοχεύουμε να κάνουμε περισσότερα. Η Indeed λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα για να βελτιώσει την προσβασιμότητα στους χώρους εργασίας και στα προϊόντα μας:

 • Λαμβάνει υπόψη την προσβασιμότητα και τις εμπειρίες χρηστών με αναπηρίες σε όλες τις εσωτερικές πολιτικές της.
 • Παρέχει συνεχή εκπαίδευση σε θέματα προσβασιμότητας για τις ομάδες μας σε όλο τον οργανισμό.
 • Αναθέτει σαφείς στόχους προσβασιμότητας και ευθύνες σε κάθε ομάδα καθώς προκύπτουν ευκαιρίες για βελτίωση.
 • Προωθεί την ευαισθητοποίηση σε θέματα αναπηρίας και την υπερηφάνεια σε όλο τον οργανισμό.

Τεχνολογίες υποβοήθησης

Τεχνολογίες υποβοήθησης

Η Indeed αναγνωρίζει ότι κάθε χρήστης είναι μοναδικός και ότι για όσους χρησιμοποιούν τεχνολογίες υποβοήθησης κατά την περιήγηση στον ιστότοπό μας, η επιλογή συνδυασμού εργαλείων μπορεί επίσης να είναι μοναδική επίσης. Η Indeed υποστηρίζει τους ακόλουθους συνδυασμούς προγράμματος περιήγησης/αναγνώστη οθόνης

 • Για Windows: JAWS με Chrome, NVDA με Chrome.
 • Για Mac: VoiceOver με Safari.
 • Για iOS: VoiceOver με Safari.
 • Για Android: Talkback με Chrome.

Αυτή η σύντομη λίστα είναι περιορισμένη και δεν μπορεί να λάβει υπόψη όλες τις διαθέσιμες τεχνολογίες. Για να βελτιώσουμε τις επιλογές που προσφέρουμε, δοκιμάζουμε επίσης τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας με μια μεγάλη ποικιλία ρυθμίσεων προγραμμάτων περιήγησης και πληκτρολογίων, καθώς και με μη αυτόματο έλεγχο.

Στις εκδηλώσεις που διοργανώνουμε

Η Indeed δίνει προτεραιότητα σε μια θετική εμπειρία για όλους όσους επιλέγουν να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις που διοργανώνει. Προσπαθούμε να προσφέρουμε συμπεριληπτικές εμπειρίες, πράγμα που σημαίνει ότι δεσμευόμαστε επίσης για την προσβασιμότητα.

Οι εκδηλώσεις που διοργανώνει η Indeed δεσμεύονται να:

 • Προσφέρουν έναν προσβάσιμο ιστότοπο εκδηλώσεων, που συμμορφώνεται με τα πρότυπα WCAG 2.1 AA.
 • Προσφέρουν υπότιτλους μηχανικής μετάφρασης και/ή αυτοματοποιημένες ζωντανές μεταγραφές για διαδικτυακές παρουσιάσεις.
 • Η Indeed θα ζητά εγγυήσεις ότι τα κτίρια στα οποία διοργανώνονται εκδηλώσεις με φυσική παρουσία πληρούν τους τοπικούς κανονισμούς σε σχέση με τον προσβάσιμο σχεδιασμό.
 • Προσφέρει δοχεία με νερό και «τουαλέτες» για τα ζώα-οδηγούς στις εκδηλώσεις με φυσική παρουσία.
 • Προσφέρει άνετο χρονικό περιθώριο μεταξύ των συνεδριών στις εκδηλώσεις με φυσική παρουσία, έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να προλαβαίνουν να μετακινούνται από τη μια αίθουσα στην άλλη.
 • Για τις εκδηλώσεις με φυσική παρουσία αναμενόμενης διάρκειας άνω των 4 ωρών, θα παρέχουμε τουλάχιστον μία αίθουσα μειωμένων αισθητηρίων για τους συμμετέχοντες ή τους ομιλητές που μπορεί να χρειαστούν ένα διάλειμμα από τα αισθητηριακά ερεθίσματα. Εκεί θα βρουν έναν ήσυχο χώρο. Οι τηλεφωνικές κλήσεις και οι συναντήσεις θα απαγορεύονται σε αυτή την αίθουσα.
 • Επιλέγει δραστηριότητες εκτός ωραρίου σε εκδηλώσεις με φυσική παρουσία που περιλαμβάνουν ευκαιρίες χωρίς αποκλεισμούς.
 • Προσφέρει καθίσματα σε μεγάλους διαδρόμους σε εκδηλώσεις με φυσική παρουσία για όσους μπορεί να χρειαστεί να κάνουν μια στάση μεταξύ των συνεδριών.
 • Προσφέρει σημεία επαφής κατά την εκδήλωση για ερωτήσεις ή πρόσθετες υπηρεσίες, εάν είναι διαθέσιμες.

Με σχετική ειδοποίηση, η ομάδα μας θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες.

 • Διερμηνείς νοηματικής γλώσσας.
 • Εφαρμογή ή συσκευή μετατροπής ομιλίας σε κείμενο.
 • Ψηφιακές εκδόσεις υλικού συνεδρίων σε μορφή μπράιγ ή μορφή φιλική σε μπράιγ που παρέχονται από την Indeed (κατά περίπτωση).
 • Άλλες υπηρεσίες.

Αν και δεν μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες κάθε χρήστη με την παραπάνω λίστα, άλλες υπηρεσίες ενδέχεται να είναι διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος. Η ομάδα μας δεσμεύεται να προσφέρει μια θετική και συμπεριληπτική εμπειρία σε κάθε συμμετέχοντα και θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες που μας γνωστοποιούνται.

Αίτημα για υπηρεσίες προσβασιμότητας για Εκδηλώσεις που διοργανώνονται από την Indeed

Θέλουμε να κάνουμε τη συμμετοχή στις εκδηλώσεις μας μια προσβάσιμη εμπειρία. Αν θέλετε να ζητήσετε υπηρεσίες προσβασιμότητας, μην παραλείψετε να υποδείξετε:

 • Τον τύπο της ζητούμενης υπηρεσίας.
 • Τη ζητούμενη διάρκεια (για εκδηλώσεις πολλών ημερών).
 • Τυχόν ιδιαιτερότητες που πρέπει να γνωρίζουμε κατά την κάλυψη της συγκεκριμένης ανάγκης.
 • Μια πιθανή εναλλακτική λύση σε περίπτωση που το συγκεκριμένο αίτημα δεν είναι διαθέσιμο για οποιονδήποτε λόγο.

Η άποψή σας μετράει

Οι στόχοι μας μπορούν να βελτιωθούν μόνο με τα σχόλιά σας σχετικά με την προσβασιμότητα της Indeed. Ενημερώστε μας για την εμπειρία σας στην Indeed, ειδικά εάν συναντήσατε εμπόδια προσβασιμότητας.

Σας ευχαριστούμε.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να μοιραστείτε την εμπειρία σας