Προσβασιμότητα στην Indeed

Βοηθάμε τους ανθρώπους να βρίσκουν θέσεις εργασίας. Όλους τους ανθρώπους.

Η Indeed δεσμεύεται να εξασφαλίζει μια προσβάσιμη εμπειρία για όλα τα άτομα που επισκέπτονται τον ιστότοπό μας. Αξιολογούμε συνεχώς τα προϊόντα μας ως προς την προσβασιμότητά τους, εκπαιδεύουμε τους εργαζομένους μας σχετικά με τη σπουδαιότητα της προσβασιμότητας και βελτιώνουμε διαρκώς την προσβασιμότητα των εμπειριών μας. Η Indeed δεσμεύεται να βοηθά όλους τους ανθρώπους στην εύρεση θέσεων εργασίας και η προσβασιμότητα αποτελεί σημαντικό μέρος της αποστολής μας.

Εικόνα άνδρα με προσθετικό πόδι ο οποίος κάθεται σε καρέκλα γραφείου, με έναν σκύλο ράτσας ντάκσχουντ κοντά στην καρέκλα του.
Εικόνα άνδρα με προσθετικό πόδι ο οποίος κάθεται σε καρέκλα γραφείου, με έναν σκύλο ράτσας ντάκσχουντ κοντά στην καρέκλα του.

Μέτρα για την υποστήριξη της προσβασιμότητας

Η Indeed λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στους εργασιακούς χώρους και στα προϊόντα της:

  • Λαμβάνει υπόψη την προσβασιμότητα σε όλες τις εσωτερικές πολιτικές της.
  • Παρέχει διαρκή εκπαίδευση σχετικά με την προσβασιμότητα στο προσωπικό της.
  • Αναθέτει σαφείς στόχους και καθήκοντα όσον αφορά την προσβασιμότητα.

Πρότυπο συμμόρφωσης

Οι Οδηγίες για την προσβασιμότητα του περιεχομένου του ιστού (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG) (σελίδα στα Αγγλικά*) ορίζουν απαιτήσεις για τους σχεδιαστές και τους προγραμματιστές με σκοπό τη βελτίωση της προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρίες. Η ψηφιακή συμπερίληψη αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής μας όσον αφορά τη διαφορετικότητα, τη συμπερίληψη και την αποδοχή (Diversity, Inclusion & Belonging) και χρησιμοποιούμε το WCAG 2.1, Επίπεδο AA, ως οδηγό στις προσπάθειές μας για σχεδίαση και ανάπτυξη προσβάσιμων προϊόντων. Με σημείο αναφοράς το πρότυπο WCAG 2.1, AA, προσπαθούμε συνεχώς τα προϊόντα μας να καλύπτουν τις ανάγκες κάθε ατόμου όπως ορίζονται από τον νόμο ADA και το Άρθρο 508.

* Μπορείτε να βρείτε μεταφράσεις ενοτήτων των οδηγιών WCAG (ανεπίσημες ή με εξουσιοδότηση από τον οργανισμό WAI) σε πολλές γλώσσες εδώ και εδώ

Απεικόνιση γυναίκας με ακουστικό βαρηκοΐας που διαβάζει στο smartphone της, με απεικόνιση των στοιχείων της οθόνης στο φόντο.
Απεικόνιση γυναίκας με ακουστικό βαρηκοΐας που διαβάζει στο smartphone της, με απεικόνιση των στοιχείων της οθόνης στο φόντο.

Υποστηριζόμενες τεχνολογίες

Η Indeed υποστηρίζει τα ακόλουθα προγράμματα περιήγησης και τεχνολογίες υποβοήθησης.

  • Για Windows: JAWS με το Chrome, NVDA με το Chrome
  • Για Mac: VoiceOver με το Safari, VoiceOver με το Chrome
  • Για iOS: VoiceOver με το Safari
  • Για Android: Talkback με το Chrome.

Σχόλια

Θα χαρούμε να λάβουμε τα σχόλιά σας σχετικά με την προσβασιμότητα στο Indeed. Ενημερώστε μας, αν αντιμετωπίσετε δυσκολίες προσβασιμότητας.

Επικοινωνία