ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
Λήψη εβδομαδιαίων ενημερώσεων, νέων θέσεων εργασίας και αξιολογήσεων

Συνεντεύξεις στην ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ακολουθεί η γνώμη άλλων υποψηφίων για τη διαδικασία συνέντευξης στην ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ.
Εμπειρία συνέντευξης
Βάσει 33 συνεντεύξεων
Μέτρια
Βαθμός δυσκολίας συνέντευξης
Βάσει 31 συνεντεύξεων
Μέτρια
Διάρκεια συνέντευξης
Βάσει 29 συνεντεύξεων
Περίπου μία με δύο ημέρες

Διαδικασία συνέντευξης στην ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Συνολική εμπειρία
Κακή
Υπέροχη
Εύκολη
Δύσκολη
Διάρκεια συνέντευξης
Περίπου μία με δύο ημέρες
41%
Περίπου μία εβδομάδα
24%
Περίπου δύο εβδομάδες
17%
Περίπου ένας μήνας
17%
Περισσότερο από ένας μήνας
0%
Πιο συχνά βήματα
Συνέντευξη στις εγκαταστάσεις
79%
Παρουσίαση
14%
Τηλεφωνική κλήση/αξιολόγηση
11%
Γραπτή εξέταση
4%
Ομαδική συνέντευξη
4%
Λιγότερο συχνά βήματα
Ασκήσεις επίλυσης προβλημάτων
0%
Έλεγχος χρήσης ναρκωτικών ουσιών
0%
Δεν γίνεται συνέντευξη
0%