ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
Λήψη εβδομαδιαίων ενημερώσεων, νέων θέσεων εργασίας και αξιολογήσεων

Συνεντεύξεις στην ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ακολουθεί η γνώμη άλλων υποψηφίων για τη διαδικασία συνέντευξης στην ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ.
Εμπειρία συνέντευξης
Βάσει 48 συνεντεύξεων
Μέτρια
Βαθμός δυσκολίας συνέντευξης
Βάσει 45 συνεντεύξεων
Μέτρια
Διάρκεια συνέντευξης
Βάσει 42 συνεντεύξεων
Περίπου μία με δύο ημέρες

Διαδικασία συνέντευξης στην ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Συνολική εμπειρία

On a scale of 1-10 where 1 is Κακή and 10 is Υπέροχη, rating is 5.

On a scale of 1-10 where 1 is Εύκολη and 10 is Δύσκολη, rating is 5.

Διάρκεια συνέντευξης
Περίπου μία με δύο ημέρες
36%
Περίπου μία εβδομάδα
33%
Περίπου δύο εβδομάδες
14%
Περίπου ένας μήνας
12%
Περισσότερο από ένας μήνας
5%
Πιο συχνά βήματα
Συνέντευξη στις εγκαταστάσεις
68%
Τηλεφωνική κλήση/αξιολόγηση
17%
Παρουσίαση
12%
Άλλο
10%
Ομαδική συνέντευξη
7%
Λιγότερο συχνά βήματα
Ασκήσεις επίλυσης προβλημάτων
0%
Έλεγχος χρήσης ναρκωτικών ουσιών
0%
Δεν γίνεται συνέντευξη
0%