ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
Λήψη εβδομαδιαίων ενημερώσεων, νέων θέσεων εργασίας και αξιολογήσεων

Συνεντεύξεις στην ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Ακολουθεί η γνώμη άλλων υποψηφίων για τη διαδικασία συνέντευξης στην ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ.
Εμπειρία συνέντευξης
Βάσει 6 συνεντεύξεων
Αρνητική
Βαθμός δυσκολίας συνέντευξης
Βάσει 6 συνεντεύξεων
Εύκολη
Διάρκεια συνέντευξης
Βάσει 6 συνεντεύξεων
Περισσότερο από ένας μήνας

Διαδικασία συνέντευξης στην ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Συνολική εμπειρία
Κακή
Υπέροχη
Εύκολη
Δύσκολη
Διάρκεια συνέντευξης
Περισσότερο από ένας μήνας
50%
Περίπου μία εβδομάδα
33%
Περίπου μία με δύο ημέρες
17%
Περίπου δύο εβδομάδες
0%
Περίπου ένας μήνας
0%
Πιο συχνά βήματα
Συνέντευξη στις εγκαταστάσεις
80%
Τηλεφωνική κλήση/αξιολόγηση
20%
Γραπτή εξέταση
20%
Μελέτη δείγματος εργασίας
20%
Ασκήσεις επίλυσης προβλημάτων
0%
Λιγότερο συχνά βήματα
Έλεγχος χρήσης ναρκωτικών ουσιών
0%
Δεν γίνεται συνέντευξη
0%
Άλλο
0%