ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
Λήψη εβδομαδιαίων ενημερώσεων, νέων θέσεων εργασίας και αξιολογήσεων

Συνεντεύξεις στην ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Ακολουθεί η γνώμη άλλων υποψηφίων για τη διαδικασία συνέντευξης στην ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ.
Εμπειρία συνέντευξης
Βάσει 7 συνεντεύξεων
Αρνητική
Βαθμός δυσκολίας συνέντευξης
Βάσει 7 συνεντεύξεων
Εύκολη
Διάρκεια συνέντευξης
Βάσει 7 συνεντεύξεων
Περίπου μία εβδομάδα

Διαδικασία συνέντευξης στην ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Συνολική εμπειρία

On a scale of 1-10 where 1 is Κακή and 10 is Υπέροχη, rating is 3.

On a scale of 1-10 where 1 is Εύκολη and 10 is Δύσκολη, rating is 3.

Διάρκεια συνέντευξης
Περίπου μία εβδομάδα
43%
Περισσότερο από ένας μήνας
43%
Περίπου μία με δύο ημέρες
14%
Περίπου δύο εβδομάδες
0%
Περίπου ένας μήνας
0%
Πιο συχνά βήματα
Συνέντευξη στις εγκαταστάσεις
67%
Τηλεφωνική κλήση/αξιολόγηση
33%
Γραπτή εξέταση
33%
Μελέτη δείγματος εργασίας
17%
Ομαδική συνέντευξη
17%
Λιγότερο συχνά βήματα
Έλεγχος χρήσης ναρκωτικών ουσιών
0%
Δεν γίνεται συνέντευξη
0%
Άλλο
0%