Λήψη εβδομαδιαίων ενημερώσεων, νέων θέσεων εργασίας και αξιολογήσεων

Συνεντεύξεις στην Ιδιώτης

Ακολουθεί η γνώμη άλλων υποψηφίων για τη διαδικασία συνέντευξης στην Ιδιώτης.
Εμπειρία συνέντευξης
Βάσει 8 συνεντεύξεων
Θετική
Βαθμός δυσκολίας συνέντευξης
Βάσει 6 συνεντεύξεων
Εύκολη
Διάρκεια συνέντευξης
Βάσει 6 συνεντεύξεων
Περίπου μία εβδομάδα

Διαδικασία συνέντευξης στην Ιδιώτης

Overall experience

On a scale of 1-10 where 1 is Κακή and 10 is Υπέροχη, rating is 8.

On a scale of 1-10 where 1 is Εύκολη and 10 is Δύσκολη, rating is 3.

Διάρκεια συνέντευξης
Περίπου μία εβδομάδα
50%
Περίπου μία με δύο ημέρες
33%
Περισσότερο από ένας μήνας
17%
Περίπου δύο εβδομάδες
0%
Περίπου ένας μήνας
0%
Πιο συχνά βήματα
Τηλεφωνική κλήση/αξιολόγηση
40%
Μελέτη δείγματος εργασίας
40%
Συνέντευξη στις εγκαταστάσεις
40%
Παρουσίαση
40%
Έλεγχος ιστορικού
20%
Λιγότερο συχνά βήματα
Ομαδική συνέντευξη
0%
Έλεγχος χρήσης ναρκωτικών ουσιών
0%
Δεν γίνεται συνέντευξη
0%