ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ
Λήψη εβδομαδιαίων ενημερώσεων, νέων θέσεων εργασίας και αξιολογήσεων

Συνεντεύξεις στην ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ

Ακολουθεί η γνώμη άλλων υποψηφίων για τη διαδικασία συνέντευξης στην ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ.
Εμπειρία συνέντευξης
Βάσει 22 συνεντεύξεων
Θετική
Βαθμός δυσκολίας συνέντευξης
Βάσει 22 συνεντεύξεων
Μέτρια
Διάρκεια συνέντευξης
Βάσει 20 συνεντεύξεων
Περίπου μία εβδομάδα

Διαδικασία συνέντευξης στην ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ

Συνολική εμπειρία
Κακή
Υπέροχη
Εύκολη
Δύσκολη
Διάρκεια συνέντευξης
Περίπου μία εβδομάδα
35%
Περίπου δύο εβδομάδες
30%
Περίπου μία με δύο ημέρες
15%
Περίπου ένας μήνας
15%
Περισσότερο από ένας μήνας
5%
Πιο συχνά βήματα
Συνέντευξη στις εγκαταστάσεις
67%
Ασκήσεις επίλυσης προβλημάτων
28%
Έλεγχος ιστορικού
28%
Άλλο
22%
Γραπτή εξέταση
17%
Λιγότερο συχνά βήματα
Παρουσίαση
6%
Έλεγχος χρήσης ναρκωτικών ουσιών
0%
Δεν γίνεται συνέντευξη
0%