ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ
Λήψη εβδομαδιαίων ενημερώσεων, νέων θέσεων εργασίας και αξιολογήσεων

Συνεντεύξεις στην ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ

Ακολουθεί η γνώμη άλλων υποψηφίων για τη διαδικασία συνέντευξης στην ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ.
Εμπειρία συνέντευξης
Βάσει 42 συνεντεύξεων
Μέτρια
Βαθμός δυσκολίας συνέντευξης
Βάσει 35 συνεντεύξεων
Μέτρια
Διάρκεια συνέντευξης
Βάσει 31 συνεντεύξεων
Περίπου μία εβδομάδα

Διαδικασία συνέντευξης στην ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ

Συνολική εμπειρία

On a scale of 1-10 where 1 is Κακή and 10 is Υπέροχη, rating is 5.

On a scale of 1-10 where 1 is Εύκολη and 10 is Δύσκολη, rating is 4.

Διάρκεια συνέντευξης
Περίπου μία εβδομάδα
39%
Περίπου μία με δύο ημέρες
19%
Περίπου δύο εβδομάδες
19%
Περισσότερο από ένας μήνας
13%
Περίπου ένας μήνας
10%
Πιο συχνά βήματα
Συνέντευξη στις εγκαταστάσεις
66%
Άλλο
28%
Ασκήσεις επίλυσης προβλημάτων
24%
Έλεγχος ιστορικού
24%
Γραπτή εξέταση
10%
Λιγότερο συχνά βήματα
Παρουσίαση
3%
Έλεγχος χρήσης ναρκωτικών ουσιών
0%
Δεν γίνεται συνέντευξη
0%
  1. Συνεντεύξεις