ΤΕΡΚΕΝΛΗΣ
Λήψη εβδομαδιαίων ενημερώσεων, νέων θέσεων εργασίας και αξιολογήσεων

Συνεντεύξεις στην ΤΕΡΚΕΝΛΗΣ

Ακολουθεί η γνώμη άλλων υποψηφίων για τη διαδικασία συνέντευξης στην ΤΕΡΚΕΝΛΗΣ.
Εμπειρία συνέντευξης
Βάσει 8 συνεντεύξεων
Θετική
Βαθμός δυσκολίας συνέντευξης
Βάσει 7 συνεντεύξεων
Εύκολη
Διάρκεια συνέντευξης
Βάσει 7 συνεντεύξεων
Περίπου μία με δύο ημέρες

Διαδικασία συνέντευξης στην ΤΕΡΚΕΝΛΗΣ

Συνολική εμπειρία

On a scale of 1-10 where 1 is Κακή and 10 is Υπέροχη, rating is 7.

On a scale of 1-10 where 1 is Εύκολη and 10 is Δύσκολη, rating is 3.

Διάρκεια συνέντευξης
Περίπου μία με δύο ημέρες
57%
Περίπου μία εβδομάδα
43%
Περίπου δύο εβδομάδες
0%
Περίπου ένας μήνας
0%
Περισσότερο από ένας μήνας
0%
Πιο συχνά βήματα
Συνέντευξη στις εγκαταστάσεις
29%
Άλλο
29%
Τηλεφωνική κλήση/αξιολόγηση
14%
Παρουσίαση
14%
Δεν γίνεται συνέντευξη
14%
Λιγότερο συχνά βήματα
Ομαδική συνέντευξη
0%
Έλεγχος ιστορικού
0%
Έλεγχος χρήσης ναρκωτικών ουσιών
0%