Τουριστικό Γραφείο
Λήψη εβδομαδιαίων ενημερώσεων, νέων θέσεων εργασίας και αξιολογήσεων

Συνεντεύξεις στην Τουριστικό Γραφείο

Ακολουθεί η γνώμη άλλων υποψηφίων για τη διαδικασία συνέντευξης στην Τουριστικό Γραφείο.
Εμπειρία συνέντευξης
Βάσει 5 συνεντεύξεων
Θετική
Βαθμός δυσκολίας συνέντευξης
Βάσει 5 συνεντεύξεων
Δύσκολη
Διάρκεια συνέντευξης
Βάσει 6 συνεντεύξεων
Περίπου μία εβδομάδα

Διαδικασία συνέντευξης στην Τουριστικό Γραφείο

Συνολική εμπειρία

On a scale of 1-10 where 1 is Κακή and 10 is Υπέροχη, rating is 8.

On a scale of 1-10 where 1 is Εύκολη and 10 is Δύσκολη, rating is 7.

Διάρκεια συνέντευξης
Περίπου μία εβδομάδα
67%
Περίπου μία με δύο ημέρες
17%
Περισσότερο από ένας μήνας
17%
Περίπου δύο εβδομάδες
0%
Περίπου ένας μήνας
0%
Πιο συχνά βήματα
Μελέτη δείγματος εργασίας
33%
Παρουσίαση
33%
Ομαδική συνέντευξη
17%
Συνέντευξη στις εγκαταστάσεις
17%
Άλλο
17%
Λιγότερο συχνά βήματα
Έλεγχος ιστορικού
0%
Έλεγχος χρήσης ναρκωτικών ουσιών
0%
Δεν γίνεται συνέντευξη
0%