ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Λήψη εβδομαδιαίων ενημερώσεων, νέων θέσεων εργασίας και αξιολογήσεων

Καριέρες και απασχόληση στην εταιρεία ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Πώς είναι να εργάζεσαι στην εταιρεία ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ;

5,0
Ισορροπία Εργασίας/Ζωής
3,0
Αποζημίωση/Παροχές
3,0
Επαγγελματική Σταθερότητα / Εξέλιξη
5,0
Μάνατζμεντ
4,0
Μόρφωση