Λήψη εβδομαδιαίων ενημερώσεων, νέων θέσεων εργασίας και αξιολογήσεων

Συνεντεύξεις στην ACS Courier

Ακολουθεί η γνώμη άλλων υποψηφίων για τη διαδικασία συνέντευξης στην ACS Courier.
Εμπειρία συνέντευξης
Βάσει 17 συνεντεύξεων
Μέτρια
Βαθμός δυσκολίας συνέντευξης
Βάσει 12 συνεντεύξεων
Μέτρια
Διάρκεια συνέντευξης
Βάσει 12 συνεντεύξεων
Περίπου μία με δύο ημέρες

Διαδικασία συνέντευξης στην ACS Courier

Συνολική εμπειρία

On a scale of 1-10 where 1 is Κακή and 10 is Υπέροχη, rating is 6.

On a scale of 1-10 where 1 is Εύκολη and 10 is Δύσκολη, rating is 5.

Διάρκεια συνέντευξης
Περίπου μία με δύο ημέρες
58%
Περίπου μία εβδομάδα
25%
Περίπου δύο εβδομάδες
8%
Περίπου ένας μήνας
8%
Περισσότερο από ένας μήνας
0%
Πιο συχνά βήματα
Συνέντευξη στις εγκαταστάσεις
78%
Τηλεφωνική κλήση/αξιολόγηση
22%
Γραπτή εξέταση
11%
Μελέτη δείγματος εργασίας
11%
Ασκήσεις επίλυσης προβλημάτων
11%
Λιγότερο συχνά βήματα
Ομαδική συνέντευξη
0%
Έλεγχος ιστορικού
0%
Έλεγχος χρήσης ναρκωτικών ουσιών
0%
  1. Συνεντεύξεις