Λήψη εβδομαδιαίων ενημερώσεων, νέων θέσεων εργασίας και αξιολογήσεων

Συνεντεύξεις στην Alouette

Ακολουθεί η γνώμη άλλων υποψηφίων για τη διαδικασία συνέντευξης στην Alouette.
Εμπειρία συνέντευξης
Βάσει 8 συνεντεύξεων
Αρνητική
Βαθμός δυσκολίας συνέντευξης
Βάσει 8 συνεντεύξεων
Εύκολη
Διάρκεια συνέντευξης
Βάσει 8 συνεντεύξεων
Περίπου μία με δύο ημέρες

Διαδικασία συνέντευξης στην Alouette

Συνολική εμπειρία

On a scale of 1-10 where 1 is Κακή and 10 is Υπέροχη, rating is 3.

On a scale of 1-10 where 1 is Εύκολη and 10 is Δύσκολη, rating is 2.

Διάρκεια συνέντευξης
Περίπου μία με δύο ημέρες
25%
Περίπου μία εβδομάδα
25%
Περίπου ένας μήνας
25%
Περισσότερο από ένας μήνας
25%
Περίπου δύο εβδομάδες
0%
Πιο συχνά βήματα
Συνέντευξη στις εγκαταστάσεις
88%
Παρουσίαση
25%
Τηλεφωνική κλήση/αξιολόγηση
13%
Γραπτή εξέταση
0%
Μελέτη δείγματος εργασίας
0%
Λιγότερο συχνά βήματα
Έλεγχος χρήσης ναρκωτικών ουσιών
0%
Δεν γίνεται συνέντευξη
0%
Άλλο
0%