Λήψη εβδομαδιαίων ενημερώσεων, νέων θέσεων εργασίας και αξιολογήσεων

Συνεντεύξεις στην bazaar

Ακολουθεί η γνώμη άλλων υποψηφίων για τη διαδικασία συνέντευξης στην bazaar.
Εμπειρία συνέντευξης
Βάσει 12 συνεντεύξεων
Αρνητική
Βαθμός δυσκολίας συνέντευξης
Βάσει 11 συνεντεύξεων
Εύκολη
Διάρκεια συνέντευξης
Βάσει 10 συνεντεύξεων
Περίπου μία με δύο ημέρες

Διαδικασία συνέντευξης στην bazaar

Συνολική εμπειρία

On a scale of 1-10 where 1 is Κακή and 10 is Υπέροχη, rating is 3.

On a scale of 1-10 where 1 is Εύκολη and 10 is Δύσκολη, rating is 3.

Διάρκεια συνέντευξης
Περίπου μία με δύο ημέρες
40%
Περίπου ένας μήνας
20%
Περισσότερο από ένας μήνας
20%
Περίπου μία εβδομάδα
10%
Περίπου δύο εβδομάδες
10%
Πιο συχνά βήματα
Συνέντευξη στις εγκαταστάσεις
56%
Άλλο
22%
Τηλεφωνική κλήση/αξιολόγηση
11%
Παρουσίαση
11%
Γραπτή εξέταση
0%
Λιγότερο συχνά βήματα
Έλεγχος ιστορικού
0%
Έλεγχος χρήσης ναρκωτικών ουσιών
0%
Δεν γίνεται συνέντευξη
0%