Αξιολογήσεις

Συνολικά

3,9
Βασισμένο σε 36 αξιολογήσεις
511
411
312
22
10
Ισορροπία Εργασίας/Ζωής
4,0
Αποζημίωση/Παροχές
3,6
Επαγγελματική Σταθερότητα / Εξέλιξη
3,3
Μάνατζμεντ
3,4
Μόρφωση
3,6