3,6 από 5 αστέρια.
Γράψτε μια κριτική
Δείτε όλες τις αξιολογήσεις της Chili's
Αξιολογήστε αυτή την εταιρία

Chili's

Αξιολογήσεις εργαζομένων για Chili's

Grueling .

What is the best part of working at the company?Company says they cann afford to hire you then cuts you down to leass that 30 and expects you not to quit when tjey have you on closing ahufts every night .What is the most stressful part about working at the company?Literally everything feom getting slammed from the second you walk in to whenever they " let " you leave .What is the work environment and culture like at the company?Toxic ,when john was there it was a good place to work but its gone down hill , because of low employee retention people steal everything nailed down and dont chrck cameeas or do anything about it so bring nothing with you .What is a typical day like for you at the company?Any typical chef job which is quite a bit to do .
Ήταν αυτή η αξιολόγηση χρήσιμη;

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την εργασία εδώ;

Κάντε μια ερώτηση σχετικά με την εργασία ή τις συνεντεύξεις στην Chili's. Η κοινότητά μας είναι έτοιμη να απαντήσει.Κάντε μια Ερώτηση

Γενική αξιολόγηση

Βασισμένο σε 12.496 αξιολογήσεις

Αξιολογήσεις ανά κατηγορία

3,5 από 5 αστέρια για το θέμα Ισορροπία Εργασίας/Ζωής
3,1 από 5 αστέρια για το θέμα Αποζημίωση/Παροχές
3,2 από 5 αστέρια για το θέμα Επαγγελματική Σταθερότητα / Εξέλιξη
3,3 από 5 αστέρια για το θέμα Διοίκηση
3,5 από 5 αστέρια για το θέμα Μόρφωση
Πείτε μας πώς μπορούμε να βελτιώσουμε αυτήν τη σελίδα
Τι θα θέλατε να προσθέσετε ή να αλλάξετε;