3,6 από 5 αστέρια.
Γράψτε μια κριτική
Δείτε όλες τις αξιολογήσεις της Chili's
Αξιολογήστε αυτή την εταιρία

Chili's

Αξιολογήσεις εργαζομένων για Chili's

Hi stress, hard for promotion, rough customers in Port management

What is the best part of working at the company?Nothing. No advancement too much nepotism they only promote people less experienced. They’re also ageist. Very immature environment.What is the most stressful part about working at the company?As a bartender, you have to deal with customers I’ve dealt with threats. Chilies will not call security or police management will not help. Safety is definitely a big concern.What is the work environment and culture like at the company?Immature like I said. They would rather staff up untrained than promote than with an experienced that keep a handful that are willing to make it happened for them. They will fire people unnecessarily before they see that the managements the problem. You also have to have payments with the devices. Sometimes they crash and people walk out without paying and management will hold you accountable. It happens a lot.What is a typical day like for you at the company?High stress, dealing with walkouts no help. They created an competitive environment or employees. Can’t even get along. The mentality is definitely definitely not positive.
Ήταν αυτή η αξιολόγηση χρήσιμη;

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την εργασία εδώ;

Κάντε μια ερώτηση σχετικά με την εργασία ή τις συνεντεύξεις στην Chili's. Η κοινότητά μας είναι έτοιμη να απαντήσει.Κάντε μια Ερώτηση

Γενική αξιολόγηση

Βασισμένο σε 12.496 αξιολογήσεις

Αξιολογήσεις ανά κατηγορία

3,5 από 5 αστέρια για το θέμα Ισορροπία Εργασίας/Ζωής
3,1 από 5 αστέρια για το θέμα Αποζημίωση/Παροχές
3,2 από 5 αστέρια για το θέμα Επαγγελματική Σταθερότητα / Εξέλιξη
3,3 από 5 αστέρια για το θέμα Διοίκηση
3,5 από 5 αστέρια για το θέμα Μόρφωση
  • Εταιρείες
  • Chili's
  • Αξιολογήσεις εργαζομένων
  • Hi stress, hard for promotion, rough customers in Port management