3,6 από 5 αστέρια.
Γράψτε μια κριτική
Δείτε όλες τις αξιολογήσεις της Chili's
Αξιολογήστε αυτή την εταιρία

Chili's

Αξιολογήσεις εργαζομένων για Chili's

Hours are a nightmare, Managers play favoritism.

I was holding off to write a review until I’ve worked awhile here, and I’ll say, the favoritism and blunt lack of care is astonishing. Managers could care less about you, unless you’re an immediate asset to them, training is simply not training but throwing you in and expecting good performance after they deem appropriate. Hours are a complete hot MESS, they say full-time but trust me you will not be full-time.

Πλεονεκτήματα

A lot of free time off of work, you get free meals while training

Κατά

Poor management, lack of hours

Αξιολογήσεις ανά κατηγορία

4,0 από 5 αστέρια για το θέμα Ισορροπία Εργασίας/Ζωής
1,0 από 5 αστέρια για το θέμα Αποζημίωση/Παροχές
1,0 από 5 αστέρια για το θέμα Επαγγελματική Σταθερότητα / Εξέλιξη
2,0 από 5 αστέρια για το θέμα Διοίκηση
1,0 από 5 αστέρια για το θέμα Μόρφωση
Ήταν αυτή η αξιολόγηση χρήσιμη;

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την εργασία εδώ;

Κάντε μια ερώτηση σχετικά με την εργασία ή τις συνεντεύξεις στην Chili's. Η κοινότητά μας είναι έτοιμη να απαντήσει.Κάντε μια Ερώτηση

Γενική αξιολόγηση

Βασισμένο σε 12.496 αξιολογήσεις

Αξιολογήσεις ανά κατηγορία

3,5 από 5 αστέρια για το θέμα Ισορροπία Εργασίας/Ζωής
3,1 από 5 αστέρια για το θέμα Αποζημίωση/Παροχές
3,2 από 5 αστέρια για το θέμα Επαγγελματική Σταθερότητα / Εξέλιξη
3,3 από 5 αστέρια για το θέμα Διοίκηση
3,5 από 5 αστέρια για το θέμα Μόρφωση