Λήψη εβδομαδιαίων ενημερώσεων, νέων θέσεων εργασίας και αξιολογήσεων

Σχετικά με Forthnet

Forthnet S.A. is a Greek Internet Service Provider established in October 1995 by Minoan Lines SA and theFoundation for Research & Technology - Hellas (Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ι.Τ.Ε), also known as FORTH.Forthnet's valuation currently stands at €260,000,000 and its shareholders are: Forgendo (34.60%), Stichting Pensioenfonds ABP (13.20%), Cyrte –