Λήψη εβδομαδιαίων ενημερώσεων, νέων θέσεων εργασίας και αξιολογήσεων

Συνεντεύξεις στην Four Seasons

Ακολουθεί η γνώμη άλλων υποψηφίων για τη διαδικασία συνέντευξης στην Four Seasons.
Εμπειρία συνέντευξης
Βάσει 5 συνεντεύξεων
Θετική
Βαθμός δυσκολίας συνέντευξης
Βάσει 5 συνεντεύξεων
Μέτρια
Διάρκεια συνέντευξης
Μη διαθέσιμο ακόμη

Διαδικασία συνέντευξης στην Four Seasons

Overall experience

On a scale of 1-10 where 1 is Κακή and 10 is Υπέροχη, rating is 7.

On a scale of 1-10 where 1 is Εύκολη and 10 is Δύσκολη, rating is 4.

Διάρκεια συνέντευξης
Μη διαθέσιμο ακόμη
Πιο συχνά βήματα
Άλλο
60%
Συνέντευξη στις εγκαταστάσεις
40%
Τηλεφωνική κλήση/αξιολόγηση
0%
Γραπτή εξέταση
0%
Μελέτη δείγματος εργασίας
0%
Λιγότερο συχνά βήματα
Έλεγχος ιστορικού
0%
Έλεγχος χρήσης ναρκωτικών ουσιών
0%
Δεν γίνεται συνέντευξη
0%