Σχετικά με Funky Buddha

Funky Buddha Brewery was founded in 2010 in Boca Raton, Florida, and is committed to producing bold craft beers that marry culinary-inspired ingredients with time-honored technique. Our mantra is big, bold flavors, made exactingly with natural ingredients. So, for example, if we say a beer will taste like peanut butter and jelly, you can be sure you'll – περισσότερα... 

Διεκδικήστε αυτή την εταιρική σελίδα
Κεντρικά γραφεία
Oakland Park
Εισόδημα
$5 εκ. ως $25 εκ. (ΔΟΛΛΑΡΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ)
Υπάλληλοι
51 ως 200
Σύνδεσμοι
ιστότοπος Funky Buddha