Λήψη εβδομαδιαίων ενημερώσεων, νέων θέσεων εργασίας και αξιολογήσεων

Συνεντεύξεις στην H&M

Ακολουθεί η γνώμη άλλων υποψηφίων για τη διαδικασία συνέντευξης στην H&M.
Εμπειρία συνέντευξης
Βάσει 27 συνεντεύξεων
Θετική
Βαθμός δυσκολίας συνέντευξης
Βάσει 24 συνεντεύξεων
Μέτρια
Διάρκεια συνέντευξης
Βάσει 23 συνεντεύξεων
Περίπου μία εβδομάδα

Διαδικασία συνέντευξης στην H&M

Συνολική εμπειρία

On a scale of 1-10 where 1 is Κακή and 10 is Υπέροχη, rating is 7.

On a scale of 1-10 where 1 is Εύκολη and 10 is Δύσκολη, rating is 4.

Διάρκεια συνέντευξης
Περίπου μία εβδομάδα
43%
Περίπου δύο εβδομάδες
26%
Περίπου ένας μήνας
13%
Περίπου μία με δύο ημέρες
9%
Περισσότερο από ένας μήνας
9%
Πιο συχνά βήματα
Ομαδική συνέντευξη
52%
Τηλεφωνική κλήση/αξιολόγηση
24%
Συνέντευξη στις εγκαταστάσεις
24%
Ασκήσεις επίλυσης προβλημάτων
20%
Δεν γίνεται συνέντευξη
8%
Λιγότερο συχνά βήματα
Παρουσίαση
4%
Έλεγχος ιστορικού
4%
Έλεγχος χρήσης ναρκωτικών ουσιών
0%