Λήψη εβδομαδιαίων ενημερώσεων, νέων θέσεων εργασίας και αξιολογήσεων

Συνεντεύξεις στην H&M

Ακολουθεί η γνώμη άλλων υποψηφίων για τη διαδικασία συνέντευξης στην H&M.
Εμπειρία συνέντευξης
Βάσει 20 συνεντεύξεων
Θετική
Βαθμός δυσκολίας συνέντευξης
Βάσει 20 συνεντεύξεων
Μέτρια
Διάρκεια συνέντευξης
Βάσει 19 συνεντεύξεων
Περίπου μία εβδομάδα

Διαδικασία συνέντευξης στην H&M

Συνολική εμπειρία
Κακή
Υπέροχη
Εύκολη
Δύσκολη
Διάρκεια συνέντευξης
Περίπου μία εβδομάδα
53%
Περίπου δύο εβδομάδες
26%
Περίπου ένας μήνας
11%
Περισσότερο από ένας μήνας
11%
Περίπου μία με δύο ημέρες
0%
Πιο συχνά βήματα
Ομαδική συνέντευξη
55%
Τηλεφωνική κλήση/αξιολόγηση
25%
Ασκήσεις επίλυσης προβλημάτων
25%
Συνέντευξη στις εγκαταστάσεις
20%
Άλλο
10%
Λιγότερο συχνά βήματα
Έλεγχος ιστορικού
5%
Δεν γίνεται συνέντευξη
5%
Έλεγχος χρήσης ναρκωτικών ουσιών
0%
Κατοχυρωμένο προφίλ