Λήψη εβδομαδιαίων ενημερώσεων, νέων θέσεων εργασίας και αξιολογήσεων

Συνεντεύξεις στην inGROUP

Ακολουθεί η γνώμη άλλων υποψηφίων για τη διαδικασία συνέντευξης στην inGROUP.
Εμπειρία συνέντευξης
Βάσει 6 συνεντεύξεων
Μέτρια
Βαθμός δυσκολίας συνέντευξης
Βάσει 6 συνεντεύξεων
Μέτρια
Διάρκεια συνέντευξης
Βάσει 6 συνεντεύξεων
Περίπου μία εβδομάδα

Διαδικασία συνέντευξης στην inGROUP

Συνολική εμπειρία

On a scale of 1-10 where 1 is Κακή and 10 is Υπέροχη, rating is 5.

On a scale of 1-10 where 1 is Εύκολη and 10 is Δύσκολη, rating is 4.

Διάρκεια συνέντευξης
Περίπου μία εβδομάδα
50%
Περίπου δύο εβδομάδες
17%
Περίπου ένας μήνας
17%
Περισσότερο από ένας μήνας
17%
Περίπου μία με δύο ημέρες
0%
Πιο συχνά βήματα
Συνέντευξη στις εγκαταστάσεις
50%
Άλλο
33%
Τηλεφωνική κλήση/αξιολόγηση
17%
Γραπτή εξέταση
0%
Μελέτη δείγματος εργασίας
0%
Λιγότερο συχνά βήματα
Έλεγχος ιστορικού
0%
Έλεγχος χρήσης ναρκωτικών ουσιών
0%
Δεν γίνεται συνέντευξη
0%
  1. Συνεντεύξεις