Λήψη εβδομαδιαίων ενημερώσεων, νέων θέσεων εργασίας και αξιολογήσεων

Συνεντεύξεις στην JYSK

Ακολουθεί η γνώμη άλλων υποψηφίων για τη διαδικασία συνέντευξης στην JYSK.
Εμπειρία συνέντευξης
Βάσει 13 συνεντεύξεων
Αρνητική
Βαθμός δυσκολίας συνέντευξης
Βάσει 13 συνεντεύξεων
Εύκολη
Διάρκεια συνέντευξης
Βάσει 13 συνεντεύξεων
Περίπου μία εβδομάδα

Διαδικασία συνέντευξης στην JYSK

Συνολική εμπειρία
Κακή
Υπέροχη
Εύκολη
Δύσκολη
Διάρκεια συνέντευξης
Περίπου μία εβδομάδα
31%
Περίπου ένας μήνας
31%
Περίπου μία με δύο ημέρες
15%
Περίπου δύο εβδομάδες
15%
Περισσότερο από ένας μήνας
8%
Πιο συχνά βήματα
Τηλεφωνική κλήση/αξιολόγηση
62%
Συνέντευξη στις εγκαταστάσεις
46%
Γραπτή εξέταση
31%
Ασκήσεις επίλυσης προβλημάτων
31%
Έλεγχος ιστορικού
31%
Λιγότερο συχνά βήματα
Παρουσίαση
0%
Έλεγχος χρήσης ναρκωτικών ουσιών
0%
Δεν γίνεται συνέντευξη
0%
Κατοχυρωμένο προφίλ