Λήψη εβδομαδιαίων ενημερώσεων, νέων θέσεων εργασίας και αξιολογήσεων

Συνεντεύξεις στην JYSK

Ακολουθεί η γνώμη άλλων υποψηφίων για τη διαδικασία συνέντευξης στην JYSK.
Εμπειρία συνέντευξης
Βάσει 26 συνεντεύξεων
Αρνητική
Βαθμός δυσκολίας συνέντευξης
Βάσει 26 συνεντεύξεων
Εύκολη
Διάρκεια συνέντευξης
Βάσει 25 συνεντεύξεων
Περίπου δύο εβδομάδες

Διαδικασία συνέντευξης στην JYSK

Συνολική εμπειρία

On a scale of 1-10 where 1 is Κακή and 10 is Υπέροχη, rating is 3.

On a scale of 1-10 where 1 is Εύκολη and 10 is Δύσκολη, rating is 3.

Διάρκεια συνέντευξης
Περίπου δύο εβδομάδες
32%
Περίπου μία εβδομάδα
28%
Περίπου ένας μήνας
16%
Περίπου μία με δύο ημέρες
12%
Περισσότερο από ένας μήνας
12%
Πιο συχνά βήματα
Τηλεφωνική κλήση/αξιολόγηση
65%
Συνέντευξη στις εγκαταστάσεις
54%
Γραπτή εξέταση
38%
Ασκήσεις επίλυσης προβλημάτων
38%
Ομαδική συνέντευξη
19%
Λιγότερο συχνά βήματα
Μελέτη δείγματος εργασίας
12%
Έλεγχος χρήσης ναρκωτικών ουσιών
0%
Δεν γίνεται συνέντευξη
0%