Αξιολογήσεις

Συνολικά

4,1
Βασισμένο σε 1.884 αξιολογήσεις
5778
4658
3353
263
132
Ισορροπία Εργασίας/Ζωής
3,8
Αποζημίωση/Παροχές
3,8
Επαγγελματική Σταθερότητα / Εξέλιξη
3,5
Μάνατζμεντ
3,7
Μόρφωση
4,1
Κατοχυρωμένο προφίλ
Κλάδος