Λήψη εβδομαδιαίων ενημερώσεων, νέων θέσεων εργασίας και αξιολογήσεων

Συνεντεύξεις στην Leroy Merlin

Ακολουθεί η γνώμη άλλων υποψηφίων για τη διαδικασία συνέντευξης στην Leroy Merlin.
Εμπειρία συνέντευξης
Βάσει 6 συνεντεύξεων
Μέτρια
Βαθμός δυσκολίας συνέντευξης
Βάσει 6 συνεντεύξεων
Εύκολη
Διάρκεια συνέντευξης
Βάσει 6 συνεντεύξεων
Περίπου μία με δύο ημέρες

Διαδικασία συνέντευξης στην Leroy Merlin

Συνολική εμπειρία

On a scale of 1-10 where 1 is Κακή and 10 is Υπέροχη, rating is 5.

On a scale of 1-10 where 1 is Εύκολη and 10 is Δύσκολη, rating is 3.

Διάρκεια συνέντευξης
Περίπου μία με δύο ημέρες
33%
Περίπου μία εβδομάδα
33%
Περίπου ένας μήνας
33%
Περίπου δύο εβδομάδες
0%
Περισσότερο από ένας μήνας
0%
Πιο συχνά βήματα
Συνέντευξη στις εγκαταστάσεις
50%
Ομαδική συνέντευξη
33%
Τηλεφωνική κλήση/αξιολόγηση
17%
Μελέτη δείγματος εργασίας
17%
Ασκήσεις επίλυσης προβλημάτων
17%
Λιγότερο συχνά βήματα
Έλεγχος χρήσης ναρκωτικών ουσιών
0%
Δεν γίνεται συνέντευξη
0%
Άλλο
0%