Λήψη εβδομαδιαίων ενημερώσεων, νέων θέσεων εργασίας και αξιολογήσεων

Συνεντεύξεις στην Lidl

Ακολουθεί η γνώμη άλλων υποψηφίων για τη διαδικασία συνέντευξης στην Lidl.
Εμπειρία συνέντευξης
Βάσει 34 συνεντεύξεων
Θετική
Βαθμός δυσκολίας συνέντευξης
Βάσει 34 συνεντεύξεων
Μέτρια
Διάρκεια συνέντευξης
Βάσει 29 συνεντεύξεων
Περίπου ένας μήνας

Διαδικασία συνέντευξης στην Lidl

Συνολική εμπειρία
Κακή
Υπέροχη
Εύκολη
Δύσκολη
Διάρκεια συνέντευξης
Περίπου ένας μήνας
28%
Περίπου μία με δύο ημέρες
21%
Περίπου δύο εβδομάδες
21%
Περισσότερο από ένας μήνας
21%
Περίπου μία εβδομάδα
10%
Πιο συχνά βήματα
Συνέντευξη στις εγκαταστάσεις
57%
Ομαδική συνέντευξη
30%
Τηλεφωνική κλήση/αξιολόγηση
23%
Ασκήσεις επίλυσης προβλημάτων
20%
Παρουσίαση
17%
Λιγότερο συχνά βήματα
Έλεγχος ιστορικού
7%
Δεν γίνεται συνέντευξη
7%
Έλεγχος χρήσης ναρκωτικών ουσιών
3%
Κατοχυρωμένο προφίλ