Λήψη εβδομαδιαίων ενημερώσεων, νέων θέσεων εργασίας και αξιολογήσεων

Συνεντεύξεις στην Lidl

Ακολουθεί η γνώμη άλλων υποψηφίων για τη διαδικασία συνέντευξης στην Lidl.
Εμπειρία συνέντευξης
Βάσει 44 συνεντεύξεων
Θετική
Βαθμός δυσκολίας συνέντευξης
Βάσει 39 συνεντεύξεων
Μέτρια
Διάρκεια συνέντευξης
Βάσει 34 συνεντεύξεων
Περίπου ένας μήνας

Διαδικασία συνέντευξης στην Lidl

Συνολική εμπειρία

On a scale of 1-10 where 1 is Κακή and 10 is Υπέροχη, rating is 7.

On a scale of 1-10 where 1 is Εύκολη and 10 is Δύσκολη, rating is 5.

Διάρκεια συνέντευξης
Περίπου ένας μήνας
29%
Περίπου μία με δύο ημέρες
21%
Περίπου δύο εβδομάδες
18%
Περισσότερο από ένας μήνας
18%
Περίπου μία εβδομάδα
15%
Πιο συχνά βήματα
Συνέντευξη στις εγκαταστάσεις
54%
Ομαδική συνέντευξη
34%
Τηλεφωνική κλήση/αξιολόγηση
20%
Ασκήσεις επίλυσης προβλημάτων
17%
Άλλο
17%
Λιγότερο συχνά βήματα
Έλεγχος ιστορικού
6%
Δεν γίνεται συνέντευξη
6%
Έλεγχος χρήσης ναρκωτικών ουσιών
3%
  1. Συνεντεύξεις