Λήψη εβδομαδιαίων ενημερώσεων, νέων θέσεων εργασίας και αξιολογήσεων

Συνεντεύξεις στην Lidl

Ακολουθεί η γνώμη άλλων υποψηφίων για τη διαδικασία συνέντευξης στην Lidl.
Εμπειρία συνέντευξης
Βάσει 24 συνεντεύξεων
Μέτρια
Βαθμός δυσκολίας συνέντευξης
Βάσει 24 συνεντεύξεων
Μέτρια
Διάρκεια συνέντευξης
Βάσει 20 συνεντεύξεων
Περισσότερο από ένας μήνας

Διαδικασία συνέντευξης στην Lidl

Συνολική εμπειρία
Κακή
Υπέροχη
Εύκολη
Δύσκολη
Διάρκεια συνέντευξης
Περισσότερο από ένας μήνας
25%
Περίπου μία με δύο ημέρες
20%
Περίπου δύο εβδομάδες
20%
Περίπου ένας μήνας
20%
Περίπου μία εβδομάδα
15%
Πιο συχνά βήματα
Συνέντευξη στις εγκαταστάσεις
55%
Ομαδική συνέντευξη
36%
Τηλεφωνική κλήση/αξιολόγηση
23%
Ασκήσεις επίλυσης προβλημάτων
23%
Μελέτη δείγματος εργασίας
18%
Λιγότερο συχνά βήματα
Έλεγχος ιστορικού
9%
Έλεγχος χρήσης ναρκωτικών ουσιών
5%
Δεν γίνεται συνέντευξη
5%
Κατοχυρωμένο προφίλ