Σχετικά με Lime

SMART MOBILITY FOR THE MODERN WORLD
Lime is founded on a simple idea that all communities deserve access to smart, affordable mobility.

Through the equitable distribution of shared scooters, bikes and transit vehicles, we aim to reduce dependence on personal automobiles for short-distance transportation and leave future generations with a cleaner,
 – περισσότερα... 

Κατοχυρωμένο προφίλ
Κεντρικά γραφεία
Windsor (UK)
Υπάλληλοι
11 ως 50
Κλάδος
Σύνδεσμοι
ιστότοπος Lime