Λήψη εβδομαδιαίων ενημερώσεων, νέων θέσεων εργασίας και αξιολογήσεων

Συνεντεύξεις στην Media Markt

Ακολουθεί η γνώμη άλλων υποψηφίων για τη διαδικασία συνέντευξης στην Media Markt.
Εμπειρία συνέντευξης
Βάσει 8 συνεντεύξεων
Θετική
Βαθμός δυσκολίας συνέντευξης
Βάσει 8 συνεντεύξεων
Μέτρια
Διάρκεια συνέντευξης
Βάσει 8 συνεντεύξεων
Περίπου μία με δύο ημέρες

Διαδικασία συνέντευξης στην Media Markt

Συνολική εμπειρία
Κακή
Υπέροχη
Εύκολη
Δύσκολη
Διάρκεια συνέντευξης
Περίπου μία με δύο ημέρες
38%
Περίπου μία εβδομάδα
38%
Περίπου δύο εβδομάδες
25%
Περίπου ένας μήνας
0%
Περισσότερο από ένας μήνας
0%
Πιο συχνά βήματα
Συνέντευξη στις εγκαταστάσεις
38%
Τηλεφωνική κλήση/αξιολόγηση
25%
Ομαδική συνέντευξη
25%
Ασκήσεις επίλυσης προβλημάτων
13%
Παρουσίαση
13%
Λιγότερο συχνά βήματα
Έλεγχος χρήσης ναρκωτικών ουσιών
0%
Δεν γίνεται συνέντευξη
0%
Άλλο
0%
Κατοχυρωμένο προφίλ