Λήψη εβδομαδιαίων ενημερώσεων, νέων θέσεων εργασίας και αξιολογήσεων

Συνεντεύξεις στην Mediatel

Ακολουθεί η γνώμη άλλων υποψηφίων για τη διαδικασία συνέντευξης στην Mediatel.
Εμπειρία συνέντευξης
Βάσει 9 συνεντεύξεων
Μέτρια
Βαθμός δυσκολίας συνέντευξης
Βάσει 9 συνεντεύξεων
Εύκολη
Διάρκεια συνέντευξης
Βάσει 9 συνεντεύξεων
Περίπου μία με δύο ημέρες

Διαδικασία συνέντευξης στην Mediatel

Συνολική εμπειρία
Κακή
Υπέροχη
Εύκολη
Δύσκολη
Διάρκεια συνέντευξης
Περίπου μία με δύο ημέρες
44%
Περίπου μία εβδομάδα
22%
Περίπου δύο εβδομάδες
22%
Περισσότερο από ένας μήνας
11%
Περίπου ένας μήνας
0%
Πιο συχνά βήματα
Συνέντευξη στις εγκαταστάσεις
67%
Τηλεφωνική κλήση/αξιολόγηση
33%
Έλεγχος ιστορικού
22%
Γραπτή εξέταση
11%
Παρουσίαση
11%
Λιγότερο συχνά βήματα
Ομαδική συνέντευξη
0%
Έλεγχος χρήσης ναρκωτικών ουσιών
0%
Άλλο
0%