Λήψη εβδομαδιαίων ενημερώσεων, νέων θέσεων εργασίας και αξιολογήσεων

Συνεντεύξεις στην My Market

Ακολουθεί η γνώμη άλλων υποψηφίων για τη διαδικασία συνέντευξης στην My Market.
Εμπειρία συνέντευξης
Βάσει 23 συνεντεύξεων
Μέτρια
Βαθμός δυσκολίας συνέντευξης
Βάσει 22 συνεντεύξεων
Εύκολη
Διάρκεια συνέντευξης
Βάσει 20 συνεντεύξεων
Περίπου μία με δύο ημέρες

Διαδικασία συνέντευξης στην My Market

Συνολική εμπειρία
Κακή
Υπέροχη
Εύκολη
Δύσκολη
Διάρκεια συνέντευξης
Περίπου μία με δύο ημέρες
40%
Περίπου μία εβδομάδα
25%
Περίπου ένας μήνας
15%
Περίπου δύο εβδομάδες
10%
Περισσότερο από ένας μήνας
10%
Πιο συχνά βήματα
Συνέντευξη στις εγκαταστάσεις
50%
Άλλο
25%
Έλεγχος ιστορικού
15%
Τηλεφωνική κλήση/αξιολόγηση
5%
Γραπτή εξέταση
5%
Λιγότερο συχνά βήματα
Μελέτη δείγματος εργασίας
0%
Ασκήσεις επίλυσης προβλημάτων
0%
Έλεγχος χρήσης ναρκωτικών ουσιών
0%