Λήψη εβδομαδιαίων ενημερώσεων, νέων θέσεων εργασίας και αξιολογήσεων

Συνεντεύξεις στην My Market

Ακολουθεί η γνώμη άλλων υποψηφίων για τη διαδικασία συνέντευξης στην My Market.
Εμπειρία συνέντευξης
Βάσει 17 συνεντεύξεων
Μέτρια
Βαθμός δυσκολίας συνέντευξης
Βάσει 17 συνεντεύξεων
Εύκολη
Διάρκεια συνέντευξης
Βάσει 16 συνεντεύξεων
Περίπου μία με δύο ημέρες

Διαδικασία συνέντευξης στην My Market

Συνολική εμπειρία
Κακή
Υπέροχη
Εύκολη
Δύσκολη
Διάρκεια συνέντευξης
Περίπου μία με δύο ημέρες
31%
Περίπου μία εβδομάδα
31%
Περίπου ένας μήνας
19%
Περισσότερο από ένας μήνας
13%
Περίπου δύο εβδομάδες
6%
Πιο συχνά βήματα
Συνέντευξη στις εγκαταστάσεις
60%
Άλλο
27%
Έλεγχος ιστορικού
20%
Τηλεφωνική κλήση/αξιολόγηση
7%
Ομαδική συνέντευξη
7%
Λιγότερο συχνά βήματα
Παρουσίαση
0%
Έλεγχος χρήσης ναρκωτικών ουσιών
0%
Δεν γίνεται συνέντευξη
0%