Λήψη εβδομαδιαίων ενημερώσεων, νέων θέσεων εργασίας και αξιολογήσεων

Συνεντεύξεις στην MY SERVICES

Ακολουθεί η γνώμη άλλων υποψηφίων για τη διαδικασία συνέντευξης στην MY SERVICES.
Εμπειρία συνέντευξης
Βάσει 14 συνεντεύξεων
Αρνητική
Βαθμός δυσκολίας συνέντευξης
Βάσει 13 συνεντεύξεων
Εύκολη
Διάρκεια συνέντευξης
Βάσει 13 συνεντεύξεων
Περίπου μία με δύο ημέρες

Διαδικασία συνέντευξης στην MY SERVICES

Συνολική εμπειρία
Κακή
Υπέροχη
Εύκολη
Δύσκολη
Διάρκεια συνέντευξης
Περίπου μία με δύο ημέρες
38%
Περίπου μία εβδομάδα
23%
Περισσότερο από ένας μήνας
23%
Περίπου δύο εβδομάδες
8%
Περίπου ένας μήνας
8%
Πιο συχνά βήματα
Δεν γίνεται συνέντευξη
42%
Συνέντευξη στις εγκαταστάσεις
25%
Άλλο
25%
Ομαδική συνέντευξη
8%
Παρουσίαση
8%
Λιγότερο συχνά βήματα
Μελέτη δείγματος εργασίας
0%
Ασκήσεις επίλυσης προβλημάτων
0%
Έλεγχος χρήσης ναρκωτικών ουσιών
0%