Λήψη εβδομαδιαίων ενημερώσεων, νέων θέσεων εργασίας και αξιολογήσεων

Συνεντεύξεις στην MY SERVICES

Ακολουθεί η γνώμη άλλων υποψηφίων για τη διαδικασία συνέντευξης στην MY SERVICES.
Εμπειρία συνέντευξης
Βάσει 25 συνεντεύξεων
Αρνητική
Βαθμός δυσκολίας συνέντευξης
Βάσει 22 συνεντεύξεων
Εύκολη
Διάρκεια συνέντευξης
Βάσει 22 συνεντεύξεων
Περίπου μία με δύο ημέρες

Διαδικασία συνέντευξης στην MY SERVICES

Overall experience

On a scale of 1-10 where 1 is Κακή and 10 is Υπέροχη, rating is 1.

On a scale of 1-10 where 1 is Εύκολη and 10 is Δύσκολη, rating is 4.

Διάρκεια συνέντευξης
Περίπου μία με δύο ημέρες
36%
Περισσότερο από ένας μήνας
27%
Περίπου μία εβδομάδα
23%
Περίπου ένας μήνας
9%
Περίπου δύο εβδομάδες
5%
Πιο συχνά βήματα
Δεν γίνεται συνέντευξη
30%
Συνέντευξη στις εγκαταστάσεις
25%
Άλλο
20%
Τηλεφωνική κλήση/αξιολόγηση
15%
Ομαδική συνέντευξη
10%
Λιγότερο συχνά βήματα
Μελέτη δείγματος εργασίας
0%
Ασκήσεις επίλυσης προβλημάτων
0%
Έλεγχος χρήσης ναρκωτικών ουσιών
0%