Λήψη εβδομαδιαίων ενημερώσεων, νέων θέσεων εργασίας και αξιολογήσεων

Συνεντεύξεις στην PepsiCo

Ακολουθεί η γνώμη άλλων υποψηφίων για τη διαδικασία συνέντευξης στην PepsiCo.
Εμπειρία συνέντευξης
Βάσει 5 συνεντεύξεων
Θετική
Βαθμός δυσκολίας συνέντευξης
Βάσει 5 συνεντεύξεων
Μέτρια
Διάρκεια συνέντευξης
Μη διαθέσιμο ακόμη

Διαδικασία συνέντευξης στην PepsiCo

Συνολική εμπειρία
Κακή
Υπέροχη
Εύκολη
Δύσκολη
Διάρκεια συνέντευξης
Μη διαθέσιμο ακόμη
Πιο συχνά βήματα
Συνέντευξη στις εγκαταστάσεις
60%
Γραπτή εξέταση
20%
Δεν γίνεται συνέντευξη
20%
Τηλεφωνική κλήση/αξιολόγηση
0%
Μελέτη δείγματος εργασίας
0%
Λιγότερο συχνά βήματα
Έλεγχος ιστορικού
0%
Έλεγχος χρήσης ναρκωτικών ουσιών
0%
Άλλο
0%
Κατοχυρωμένο προφίλ