Λήψη εβδομαδιαίων ενημερώσεων, νέων θέσεων εργασίας και αξιολογήσεων

Συνεντεύξεις στην PepsiCo

Ακολουθεί η γνώμη άλλων υποψηφίων για τη διαδικασία συνέντευξης στην PepsiCo.
Εμπειρία συνέντευξης
Βάσει 6 συνεντεύξεων
Μέτρια
Βαθμός δυσκολίας συνέντευξης
Βάσει 5 συνεντεύξεων
Μέτρια
Διάρκεια συνέντευξης
Μη διαθέσιμο ακόμη

Διαδικασία συνέντευξης στην PepsiCo

Συνολική εμπειρία

On a scale of 1-10 where 1 is Κακή and 10 is Υπέροχη, rating is 6.

On a scale of 1-10 where 1 is Εύκολη and 10 is Δύσκολη, rating is 6.

Διάρκεια συνέντευξης
Μη διαθέσιμο ακόμη
Πιο συχνά βήματα
Συνέντευξη στις εγκαταστάσεις
60%
Γραπτή εξέταση
20%
Δεν γίνεται συνέντευξη
20%
Τηλεφωνική κλήση/αξιολόγηση
0%
Μελέτη δείγματος εργασίας
0%
Λιγότερο συχνά βήματα
Έλεγχος ιστορικού
0%
Έλεγχος χρήσης ναρκωτικών ουσιών
0%
Άλλο
0%