Λήψη εβδομαδιαίων ενημερώσεων, νέων θέσεων εργασίας και αξιολογήσεων

Καριέρες και απασχόληση στην εταιρεία PET CITY AEBE

Πώς είναι να εργάζεσαι στην εταιρεία PET CITY AEBE;

3,3
Ισορροπία Εργασίας/Ζωής
3,2
Αποζημίωση/Παροχές
2,0
Επαγγελματική Σταθερότητα / Εξέλιξη
2,0
Μάνατζμεντ
2,2
Μόρφωση