Λήψη εβδομαδιαίων ενημερώσεων, νέων θέσεων εργασίας και αξιολογήσεων

Συνεντεύξεις στην Procter & Gamble

Ακολουθεί η γνώμη άλλων υποψηφίων για τη διαδικασία συνέντευξης στην Procter & Gamble.
Εμπειρία συνέντευξης
Βάσει 6 συνεντεύξεων
Θετική
Βαθμός δυσκολίας συνέντευξης
Βάσει 5 συνεντεύξεων
Δύσκολη
Διάρκεια συνέντευξης
Μη διαθέσιμο ακόμη

Διαδικασία συνέντευξης στην Procter & Gamble

Συνολική εμπειρία

On a scale of 1-10 where 1 is Κακή and 10 is Υπέροχη, rating is 8.

On a scale of 1-10 where 1 is Εύκολη and 10 is Δύσκολη, rating is 8.

Διάρκεια συνέντευξης
Μη διαθέσιμο ακόμη
Πιο συχνά βήματα
Συνέντευξη στις εγκαταστάσεις
60%
Τηλεφωνική κλήση/αξιολόγηση
20%
Γραπτή εξέταση
20%
Μελέτη δείγματος εργασίας
20%
Ασκήσεις επίλυσης προβλημάτων
20%
Λιγότερο συχνά βήματα
Ομαδική συνέντευξη
0%
Παρουσίαση
0%
Έλεγχος χρήσης ναρκωτικών ουσιών
0%
  1. Συνεντεύξεις