Αξιολογήσεις

Συνολικά

1,2
Βασισμένο σε 9 αξιολογήσεις
50
40
30
22
17
Ισορροπία Εργασίας/Ζωής
1,1
Αποζημίωση/Παροχές
1,1
Επαγγελματική Σταθερότητα / Εξέλιξη
1,1
Μάνατζμεντ
1,1
Μόρφωση
1,1