3,5 από 5 αστέρια.
Γράψτε μια κριτική

Συνεντεύξεις στην Subway

Ακολουθεί η γνώμη άλλων υποψηφίων για τη διαδικασία συνέντευξης στην Subway.

Εμπειρία συνέντευξης

Βάσει μίας συνέντευξης
Θετική

Βαθμός δυσκολίας συνέντευξης

Βάσει μίας συνέντευξης
Εύκολη

Διάρκεια συνέντευξης

Βάσει μίας συνέντευξης
Περισσότερο από ένας μήνας

Διαδικασία συνέντευξης στην Subway

Συνολική εμπειρία

Σε κλίμακα από το 1 έως το 10, όπου 1 σημαίνει Κακή και 10 σημαίνει Άριστη, η βαθμολογία είναι 8.

Σε κλίμακα από το 1 έως το 10, όπου 1 σημαίνει Εύκολη και 10 σημαίνει Δύσκολη, η βαθμολογία είναι 0.

Διάρκεια συνέντευξης
Ανεπαρκή δεδομένα
Πιο συχνά βήματα
Ανεπαρκή δεδομένα
Λιγότερο συχνά βήματα
Ανεπαρκή δεδομένα

Πώς ήταν η συνέντευξή σας με την εταιρεία Subway;

Οι πληροφορίες σας θα βοηθήσουν άλλα άτομα που αναζητούν εργασία.
  • Εταιρείες
  • Subway
  • Συνεντεύξεις