Λήψη εβδομαδιαίων ενημερώσεων, νέων θέσεων εργασίας και αξιολογήσεων

Συνεντεύξεις στην T.G.I Fridays

Ακολουθεί η γνώμη άλλων υποψηφίων για τη διαδικασία συνέντευξης στην T.G.I Fridays.
Εμπειρία συνέντευξης
Βάσει 5 συνεντεύξεων
Θετική
Βαθμός δυσκολίας συνέντευξης
Μη διαθέσιμο ακόμη
Διάρκεια συνέντευξης
Μη διαθέσιμο ακόμη

Διαδικασία συνέντευξης στην T.G.I Fridays

Συνολική εμπειρία
Μη διαθέσιμο ακόμη
Διάρκεια συνέντευξης
Μη διαθέσιμο ακόμη
Πιο συχνά βήματα
Μη διαθέσιμο ακόμη
Λιγότερο συχνά βήματα
Μη διαθέσιμο ακόμη
  1. Συνεντεύξεις