3,8 από 5 αστέρια.
Γράψτε μια κριτική
Δείτε όλες τις αξιολογήσεις της The Cheesecake Factory
Αξιολογήστε αυτή την εταιρία

The Cheesecake Factory

Αξιολογήσεις εργαζομένων για The Cheesecake Factory

Best quality food with best service and hospitality. it’s a interesting place where you can celebrate your special occasion

Honestly I am so proud and grateful to serve in this restaurant where the management is perfectly maintained, where the guests satisfaction is always in high level.It gets hard during busy shifts but we manage everything as we corporate with each other. Though we have different nationalities, we are always treated with same respect..And I believe it’s a great platform where you can experience and learn a lot of things.

Αξιολογήσεις ανά κατηγορία

5,0 από 5 αστέρια για το θέμα Ισορροπία Εργασίας/Ζωής
5,0 από 5 αστέρια για το θέμα Αποζημίωση/Παροχές
5,0 από 5 αστέρια για το θέμα Επαγγελματική Σταθερότητα / Εξέλιξη
5,0 από 5 αστέρια για το θέμα Διοίκηση
5,0 από 5 αστέρια για το θέμα Μόρφωση
Ήταν αυτή η αξιολόγηση χρήσιμη;

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την εργασία εδώ;

Κάντε μια ερώτηση σχετικά με την εργασία ή τις συνεντεύξεις στην The Cheesecake Factory. Η κοινότητά μας είναι έτοιμη να απαντήσει.Κάντε μια Ερώτηση

Γενική αξιολόγηση

Βασισμένο σε 6.253 αξιολογήσεις

Αξιολογήσεις ανά κατηγορία

3,5 από 5 αστέρια για το θέμα Ισορροπία Εργασίας/Ζωής
3,5 από 5 αστέρια για το θέμα Αποζημίωση/Παροχές
3,4 από 5 αστέρια για το θέμα Επαγγελματική Σταθερότητα / Εξέλιξη
3,4 από 5 αστέρια για το θέμα Διοίκηση
3,7 από 5 αστέρια για το θέμα Μόρφωση
  • Εταιρείες
  • The Cheesecake Factory
  • Αξιολογήσεις εργαζομένων
  • Best quality food with best service and hospitality. it’s a interesting place where you can celebrate your special occasion