Λήψη εβδομαδιαίων ενημερώσεων, νέων θέσεων εργασίας και αξιολογήσεων

Συνεντεύξεις στην Tui Group

Ακολουθεί η γνώμη άλλων υποψηφίων για τη διαδικασία συνέντευξης στην Tui Group.
Εμπειρία συνέντευξης
Βάσει 10 συνεντεύξεων
Θετική
Βαθμός δυσκολίας συνέντευξης
Βάσει 10 συνεντεύξεων
Δύσκολη
Διάρκεια συνέντευξης
Βάσει 10 συνεντεύξεων
Περίπου μία εβδομάδα

Διαδικασία συνέντευξης στην Tui Group

Συνολική εμπειρία
Κακή
Υπέροχη
Εύκολη
Δύσκολη
Διάρκεια συνέντευξης
Περίπου μία εβδομάδα
50%
Περίπου μία με δύο ημέρες
20%
Περισσότερο από ένας μήνας
20%
Περίπου δύο εβδομάδες
10%
Περίπου ένας μήνας
0%
Πιο συχνά βήματα
Ομαδική συνέντευξη
70%
Ασκήσεις επίλυσης προβλημάτων
50%
Συνέντευξη στις εγκαταστάσεις
50%
Παρουσίαση
50%
Τηλεφωνική κλήση/αξιολόγηση
40%
Λιγότερο συχνά βήματα
Μελέτη δείγματος εργασίας
10%
Έλεγχος χρήσης ναρκωτικών ουσιών
0%
Δεν γίνεται συνέντευξη
0%
Κατοχυρωμένο προφίλ