Λήψη εβδομαδιαίων ενημερώσεων, νέων θέσεων εργασίας και αξιολογήσεων

Συνεντεύξεις στην Tui Group

Ακολουθεί η γνώμη άλλων υποψηφίων για τη διαδικασία συνέντευξης στην Tui Group.
Εμπειρία συνέντευξης
Βάσει 14 συνεντεύξεων
Θετική
Βαθμός δυσκολίας συνέντευξης
Βάσει 11 συνεντεύξεων
Δύσκολη
Διάρκεια συνέντευξης
Βάσει 11 συνεντεύξεων
Περίπου μία εβδομάδα

Διαδικασία συνέντευξης στην Tui Group

Συνολική εμπειρία

On a scale of 1-10 where 1 is Κακή and 10 is Υπέροχη, rating is 8.

On a scale of 1-10 where 1 is Εύκολη and 10 is Δύσκολη, rating is 7.

Διάρκεια συνέντευξης
Περίπου μία εβδομάδα
45%
Περίπου μία με δύο ημέρες
18%
Περισσότερο από ένας μήνας
18%
Περίπου δύο εβδομάδες
9%
Περίπου ένας μήνας
9%
Πιο συχνά βήματα
Ομαδική συνέντευξη
73%
Ασκήσεις επίλυσης προβλημάτων
55%
Συνέντευξη στις εγκαταστάσεις
55%
Τηλεφωνική κλήση/αξιολόγηση
45%
Παρουσίαση
45%
Λιγότερο συχνά βήματα
Άλλο
18%
Έλεγχος χρήσης ναρκωτικών ουσιών
0%
Δεν γίνεται συνέντευξη
0%