Σύγκριση εργασίας σε Bar Louie σε σχέση με Yard House

Συγκρίνετε αξιολογήσεις, μισθούς και βαθμολογίες εταιρειών, για να μάθετε αν η εταιρεία Bar Louie ή Yard House είναι κατάλληλη για εσάς. Η εταιρεία Bar Louie έχει την υψηλότερη βαθμολογία στη κατηγορία Κουλτούρα και η εταιρεία Yard House έχει την υψηλότερη βαθμολογία στη κατηγορία Κουλτούρα.

Μάθετε περισσότερα, διαβάστε αξιολογήσεις και δείτε ανοιχτές θέσεις εργασίας.

Σύγκριση πληροφοριών εταιρείας

Συγκρίνετε τα έσοδα, τον κλάδο και τους αριθμούς των εργαζομένων για τις εταιρείες Bar Louie και Yard House.

Κλάδος
Εστιατόρια και υπηρεσίες εστίασης
Εστιατόρια και υπηρεσίες εστίασης
Έσοδα
Μη διαθέσιμα δεδομένα
5 εκ. $ - 25 εκ. $
Αριθμός εργαζομένων
Μη διαθέσιμα δεδομένα
πάνω από 10.000
Κεντρικά γραφεία
Μη διαθέσιμα δεδομένα
Company Headquarters 1000 Darden Center Drive Orlando, FL 32837

Σύγκριση βαθμολογιών εταιρείας

Συγκρίνετε τις βαθμολογίες για τη διοίκηση, την κουλτούρα και τις αποδοχές για τις εταιρείες Bar Louie και Yard House.

Έγκριση διευθύνοντος συμβούλου

69%
Μη διαθέσιμα δεδομένα
78%
έγκριση για την απόδοση του/της John Martin

Ικανοποίηση από τον μισθό

Μη διαθέσιμα δεδομένα
Μη διαθέσιμα δεδομένα

Αξιολογήσεις για την εταιρεία Bar Louie

Δείτε και τις 861 αξιολογήσεις

Αξιολογήσεις για την εταιρεία Yard House

Δείτε και τις 975 αξιολογήσεις
Λογότυπο εταιρείας Bar Louie
Δεν υπάρχουν ανοιχτές θέσεις εργασίας στην εταιρεία Bar Louie
Λογότυπο εταιρείας Yard House
Δεν υπάρχουν ανοιχτές θέσεις εργασίας στην εταιρεία Yard House

Σύγκριση πληροφοριών συνέντευξης

Συγκρίνετε τη διαδικασία, τη διάρκεια και τη δυσκολία της συνέντευξης για τις εταιρείες Bar Louie και Yard House.

Θετική εμπειρία
Θετική εμπειρία
Μικρή δυσκολία
Μέτρια δυσκολία
Η διαδικασία διαρκεί περίπου μία εβδομάδα
Η διαδικασία διαρκεί περίπου δύο εβδομάδες