Σύγκριση εργασίας σε Bonefish Grill σε σχέση με Cooper's Hawk Winery & Restaurants

Συγκρίνετε αξιολογήσεις, μισθούς και βαθμολογίες εταιρειών, για να μάθετε αν η εταιρεία Bonefish Grill ή Cooper's Hawk Winery & Restaurants είναι κατάλληλη για εσάς. Η εταιρεία Bonefish Grill έχει την υψηλότερη βαθμολογία στη κατηγορία Κουλτούρα και η εταιρεία Cooper's Hawk Winery & Restaurants έχει την υψηλότερη βαθμολογία στη κατηγορία Κουλτούρα.

Μάθετε περισσότερα, διαβάστε αξιολογήσεις και δείτε ανοιχτές θέσεις εργασίας.

Σύγκριση πληροφοριών εταιρείας

Συγκρίνετε τα έσοδα, τον κλάδο και τους αριθμούς των εργαζομένων για τις εταιρείες Bonefish Grill και Cooper's Hawk Winery & Restaurants.

Κλάδος
Εστιατόρια και υπηρεσίες εστίασης
Εστιατόρια και υπηρεσίες εστίασης
Έσοδα
25 εκ. $ - 100 εκ. $
Μη διαθέσιμα δεδομένα
Αριθμός εργαζομένων
1.001 - 5.000
5.001 - 10.000
Κεντρικά γραφεία
Tampa, FL
3500 Lacey Road Suite 1000 Downers Grove, IL 60515

Σύγκριση βαθμολογιών εταιρείας

Συγκρίνετε τις βαθμολογίες για τη διοίκηση, την κουλτούρα και τις αποδοχές για τις εταιρείες Bonefish Grill και Cooper's Hawk Winery & Restaurants.

Έγκριση διευθύνοντος συμβούλου

77%
έγκριση για την απόδοση του/της Gregg Scarlett
Φωτογραφία πορτρέτου του/της Tim McEnery, διευθύνοντος/διευθύνουσας συμβούλου της εταιρείας Cooper's Hawk Winery & Restaurants
80%
έγκριση για την απόδοση του/της Tim McEnery

Ικανοποίηση από τον μισθό

Μη διαθέσιμα δεδομένα
Μη διαθέσιμα δεδομένα

Αξιολογήσεις για την εταιρεία Bonefish Grill

Δείτε και τις 1.504 αξιολογήσεις

Αξιολογήσεις για την εταιρεία Cooper's Hawk Winery & Restaurants

Δείτε και τις 552 αξιολογήσεις
Λογότυπο εταιρείας Bonefish Grill
Δεν υπάρχουν ανοιχτές θέσεις εργασίας στην εταιρεία Bonefish Grill
Λογότυπο εταιρείας Cooper's Hawk Winery & Restaurants
Δεν υπάρχουν ανοιχτές θέσεις εργασίας στην εταιρεία Cooper's Hawk Winery & Restaurants

Σύγκριση πληροφοριών συνέντευξης

Συγκρίνετε τη διαδικασία, τη διάρκεια και τη δυσκολία της συνέντευξης για τις εταιρείες Bonefish Grill και Cooper's Hawk Winery & Restaurants.

Θετική εμπειρία
Θετική εμπειρία
Μικρή δυσκολία
Μέτρια δυσκολία
Η διαδικασία διαρκεί περίπου μία εβδομάδα
Η διαδικασία διαρκεί περίπου δύο εβδομάδες