Αναρτήστε το βιογραφικό σας - Χρειάζονται μόνο μερικά δευτερόλεπτα

θέσεις εργασίας: Κύπρος

Ταξινόμηση ανά: συνάφεια - ημερομηνία
Σελίδα 1 από 97 θέσεις εργασίας

Shop Assistant

 • Η εταιρία Constantinou Bros Hotels στην Πάφο της Κύπρου ζητεί να προσλάβει.
 • Προσωπικό για τη στελέχωση των ξενοδοχειακών μονάδων της.

Receptionist

 • Hotels στην Πάφο της Κύπρου ζητεί να προσλάβει.
 • Προσωπικό για τη στελέχωση των ξενοδοχειακών μονάδων της.
 • Κάτοχος πτυχίου ή απόφοιτος αντίστοιχης σχολής.

Πωλητές / Πωλήτριες

 • Η εταιρία Constantinou Bros Hotels στην Πάφο της Κύπρου ζητεί να προσλάβει.
 • Προσωπικό για τη στελέχωση των ξενοδοχειακών μονάδων της.

Sport Massage Therapist

 • Η εταιρία Constantinou Bros Hotels στην Πάφο της Κύπρου ζητά να προσλάβει.
 • Προσωπικό για τη στελέχωση των ξενοδοχειακών μονάδων της.

Βοηθοί Σερβιτόρου / Assistant Waiters-resses

 • Η εταιρία Constantinou Bros Hotels στην Πάφο της Κύπρου ζητά να προσλάβει.
 • Προσωπικό για τη στελέχωση των ξενοδοχειακών μονάδων της.

Trainee Hostess

 • Constantinou Bros Hotels LTD is seeking.
 • Meet and greet guests at the entrance.
 • Sit guests at the table.
 • Help with Bar/Restaurant set up and clean up.

Μπαρίστες / Bartenders

 • Η εταιρία Constantinou Bros Hotels στην Πάφο της Κύπρου ζητά να προσλάβει.
 • Προσωπικό για τη στελέχωση των ξενοδοχειακών μονάδων της.

Ταμίες

 • Η εταιρία Constantinou Bros Hotels στην Πάφο της Κύπρου ζητεί να προσλάβει.
 • Προσωπικό για τη στελέχωση των ξενοδοχειακών μονάδων της:

Κομμωτές/τριες

 • Hotels στην Πάφο της Κύπρου ζητεί να προσλάβει.
 • Προσωπικό για τη στελέχωση των ξενοδοχειακών μονάδων της.
 • Κάτοχος πτυχίου ή αντίστοιχης σχολής.

Φυσικοθεραπευτές/τριες

 • Η εταιρία Constantinou Bros Hotels στην Πάφο της Κύπρου ζητεί να προσλάβει.
 • Προσωπικό για τη στελέχωση των ξενοδοχειακών μονάδων της.