Αναρτήστε το βιογραφικό σας - Χρειάζονται μόνο μερικά δευτερόλεπτα

θέσεις εργασίας: Εργασια

Ταξινόμηση ανά: συνάφεια - ημερομηνία
Σελίδα 1 από 363 θέσεις εργασίας

Διανομείς

MECCANICA GROUP A.E.
Αττική
 • Η Meccanica Group A.E., στο πλαίσιο έργου που έχει αναλάβει, αναζητεί άμεσα.

Πολιτικός Μηχανικός

MECCANICA GROUP A.E.
Αττική
 • Η εταιρία Meccanica Group Α.Ε., στο πλαίσιο έργου που έχει αναλάβει, αναζητά.
 • Για τη στελέχωση ομάδας έργου το αντικείμενο εργασιών της οποίας.

Μηχανολόγος Μηχανικός

MECCANICA GROUP A.E.
Αττική
 • Η εταιρία Meccanica Group Α.Ε., στο πλαίσιο έργου που έχει αναλάβει, αναζητά.
 • Για τη στελέχωση ομάδας έργου το αντικείμενο εργασιών της οποίας.

Δασοπόνος

MECCANICA GROUP A.E.
Αττική
 • Η εταιρία Meccanica Group Α.Ε., στο πλαίσιο έργου που έχει αναλάβει, αναζητά.
 • Για τη στελέχωση ομάδας έργου το αντικείμενο εργασιών της οποίας.

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

MECCANICA GROUP A.E.
Αττική
 • Η εταιρία Meccanica Group Α.Ε., στο πλαίσιο έργου που έχει αναλάβει, αναζητά.
 • Για τη στελέχωση ομάδας έργου το αντικείμενο εργασιών της οποίας.

Μηχανικός Περιβάλλοντος

MECCANICA GROUP A.E.
Αττική
 • Η Meccanica Group A.E., στο πλαίσιο έργου που έχει αναλάβει, αναζητά.
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 • 10ετής εμπειρία, τα 5 έτη στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

MECCANICA GROUP A.E.
Αττική
 • Η Meccanica Group A.E. στο πλαίσιο έργου που έχει αναλάβει αναζητά.
 • Κάτοχος πτυχίου πολιτικού μηχανικού Τ.Ε.
 • Κάτοχος πτυχίου της αγγλικής γλώσσας επιπέδου B2.

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

MECCANICA GROUP A.E.
Αττική
 • Η Meccanica Group A.E. στο πλαίσιο έργου που έχει αναλάβει αναζητά.
 • Κάτοχος πτυχίου μηχανολόγου μηχανικού Τ.Ε.
 • Κάτοχος πτυχίου της αγγλικής γλώσσας επιπέδου B2.

Αποθηκάριος / Οδηγός

MECCANICA GROUP A.E.
Αττική
 • Η εταιρία Meccanica Group Α.Ε. θα προσλάβει άμεσα άτομο με καθήκοντα.
 • Για τα γραφεία της στην Αθήνα.

Υπάλληλοι Γραφείου

MECCANICA GROUP A.E.
Αττική
 • Η Meccanica Group A.E. στο πλαίσιο έργου που έχει αναλάβει αναζητεί.