Αναρτήστε το βιογραφικό σας - Χρειάζονται μόνο μερικά δευτερόλεπτα

θέσεις εργασίας: Ζητείται

Ταξινόμηση ανά: συνάφεια - ημερομηνία
Σελίδα 1 από 360 θέσεις εργασίας

Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

MECCANICA GROUP A.E.
Αττική
 • Η Meccanica Group A.E. στο πλαίσιο έργου που έχει αναλάβει αναζητά.
 • Καλή γνώση Windows 10, MS Office.

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

MECCANICA GROUP A.E.
Αττική
 • Η Meccanica Group A.E. στο πλαίσιο έργου που έχει αναλάβει αναζητά.
 • Κάτοχο πτυχίου Πολιτικού Μηχανικού Π.Ε. με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στον τομέα Διοίκησης…

Πτυχιούχος ΑΕΙ Οικονομικού Πανεπιστημίου

MECCANICA GROUP A.E.
Αττική
 • Η Meccanica Group A.E. ζητά να προσλάβει για το λογιστήριό της.
 • Με εμπειρία στη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων.

Οδηγοί

MECCANICA GROUP A.E.
Αττική
 • Η Meccanica Group A.E. στο πλαίσιο έργου που έχει αναλάβει αναζητεί.
 • Και 6μηνη προϋπηρεσία σε λεωφορεία.

Πωλητές/τριες

MECCANICA GROUP A.E.
Λάρισα +2 περιοχές
 • Η Meccanica Group A.E. στο πλαίσιο έργου που έχει αναλάβει αναζητά.
 • Που θα εργαστούν εντός καταστημάτων ΔΕΚΟ.
 • Για την προώθηση προϊόντων ενέργειας.

Πολιτικός Μηχανικός Έργων Υποδομής Τ.Ε.

MECCANICA GROUP A.E.
Αττική
 • Η Meccanica Group A.E. στο πλαίσιο έργου που έχει αναλάβει αναζητά.
 • Πολιτικό Μηχανικό Έργων Υποδομής Τ.Ε.
 • Κάτοχος πτυχίου πολιτικού μηχανικού έργων υποδομής Τ.Ε…

Πολιτικός Μηχανικός

MECCANICA GROUP A.E.
Αττική
 • Η Meccanica Group A.E. στο πλαίσιο έργου που έχει αναλάβει.
 • Κάτοχος πτυχίου πολιτικού μηχανικού ΑΕΙ.
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Υπάλληλοι Γραφείου

MECCANICA GROUP A.E.
Αττική
 • Η Meccanica Group A.E. στο πλαίσιο έργου που έχει αναλάβει αναζητεί.

Εργάτες Φορτοεκφόρτωσης

MECCANICA GROUP A.E.
Ελλάδα
 • Η Meccanica Group A.E. για έργο που έχει αναλάβει ζητά.
 • Να προσλάβει άμεσα στην περιοχή του Ασπροπύργου.

Χημικός Μηχανικός Π.Ε.

MECCANICA GROUP A.E.
Αττική
 • Η Meccanica Group A.E. στο πλαίσιο έργου που έχει αναλάβει αναζητά.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στον τομέα της Υγειονομικής Μηχανικής ή/και της Μηχανικής…