Όλες οι ερωτήσεις είναι προαιρετικές. Παραβλέψτε αυτές που δεν ισχύουν για εσάς.
Αξιολογήστε τη συνολική εμπειρία συνέντευξης στην εταιρεία Tupperware.
Αξιολογήστε το επίπεδο δυσκολίας της συνέντευξης στην εταιρεία Tupperware.
Ποια ήταν η γνώμη σας για την εταιρεία Tupperware μετά τη συνέντευξή σας;
Ενθουσιασμένος/-η με την προοπτική να εργαστώ εκεί
Λίγο πιο ευχαριστημένος/-η με την προοπτική να εργαστώ εκεί
Αισθανόμουν το ίδιο
Λιγότερο ευχαριστημένος/-η με την προοπτική να εργαστώ εκεί
Δεν ήθελα πλέον να εργαστώ εκεί
Πόση σχετική εργασιακή πείρα είχατε κατά τη συνέντευξη στην εταιρεία Tupperware;
Λιγότερο από 1 έτος
1-3 έτη
3-5 έτη
5-8 έτη
Περισσότερο από 8 έτη
Τι είδους ντύσιμο θα προτείνατε για μια συνέντευξη στην εταιρεία Tupperware;
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν:
Συνέχεια