Μπορεί να είναι ο τρέχων ή ένας προηγούμενος εργοδότης σας
Θα προτείνατε σε έναν φίλο σας να εργαστεί στην εταιρεία η εταιρεία;
Πιστεύετε ότι είναι δίκαιη η αμοιβή σας στην εταιρεία η εταιρεία;
Θεωρείτε ότι ο μισθός σας στην εταιρεία η εταιρεία επαρκεί με βάση το κόστος ζωής στην περιοχή σας;
Πώς θα περιγράφατε την εργασιακή κουλτούρα της εταιρείας η εταιρεία;
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν:
Αξιολογήστε τη συνολική εμπειρία συνέντευξης στην εταιρεία η εταιρεία.
Αξιολογήστε το επίπεδο δυσκολίας της συνέντευξης στην εταιρεία η εταιρεία.
Ποιο ήταν το χρονικό διάστημα που παρήλθε από την έναρξη της διαδικασίας συνέντευξης στην εταιρεία η εταιρεία μέχρι να σας προσφέρουν τη θέση εργασίας;
Περίπου μία με δύο ημέρες
Περίπου μία εβδομάδα
Περίπου δύο εβδομάδες
Περίπου ένας μήνας
Περισσότερο από ένας μήνας
Τι είδους ντύσιμο θα προτείνατε για μια συνέντευξη στην εταιρεία η εταιρεία;
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν:
Σε ποια είδη δραστηριοτήτων συνέντευξης συμμετείχατε στην εταιρεία η εταιρεία;
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν:
Συνέχεια