Όλες οι ερωτήσεις είναι προαιρετικές. Παραβλέψτε αυτές που δεν ισχύουν για εσάς.
Αξιολογήστε τη συνολική εμπειρία συνέντευξης στην εταιρεία Chili's.
Αξιολογήστε το επίπεδο δυσκολίας της συνέντευξης στην εταιρεία Chili's.
Πώς εξασφαλίσατε τη συνέντευξη στην εταιρεία Chili's;
Μέσω Indeed.com
Άλλου είδους αίτηση online
Ο υπεύθυνος προσλήψεων επικοινώνησε μαζί μου
Μέσω πανεπιστημίου/ενημερωτικού συνεδρίου
Σύσταση από εργαζόμενο
Έντυπη αίτηση
Επισκέφτηκα την εταιρεία
Τηλεφώνησα στην εταιρεία
Κανένα από τα παραπάνω
Ποιο ήταν το χρονικό διάστημα που παρήλθε από την έναρξη της διαδικασίας συνέντευξης στην εταιρεία Chili's μέχρι να σας προσφέρουν τη θέση εργασίας;
Περίπου μία με δύο ημέρες
Περίπου μία εβδομάδα
Περίπου δύο εβδομάδες
Περίπου ένας μήνας
Περισσότερο από ένας μήνας
Σε ποια είδη δραστηριοτήτων συνέντευξης συμμετείχατε στην εταιρεία Chili's;
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν:
Ποια ήταν η γνώμη σας για την εταιρεία Chili's μετά τη συνέντευξή σας;
Ενθουσιασμένος/-η με την προοπτική να εργαστώ εκεί
Λίγο πιο ευχαριστημένος/-η με την προοπτική να εργαστώ εκεί
Αισθανόμουν το ίδιο
Λιγότερο ευχαριστημένος/-η με την προοπτική να εργαστώ εκεί
Δεν ήθελα πλέον να εργαστώ εκεί
Πόση σχετική εργασιακή πείρα είχατε κατά τη συνέντευξη στην εταιρεία Chili's;
Λιγότερο από 1 έτος
1-3 έτη
3-5 έτη
5-8 έτη
Περισσότερο από 8 έτη
Τι είδους ντύσιμο θα προτείνατε για μια συνέντευξη στην εταιρεία Chili's;
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν:
Συνέχεια